Tot opluchting van de Groenen in het Europees Parlement is de Europese richtlijn die patenten op software mogelijk zou maken van tafel. Na jaren van strijd en impasse verwierp een ruime meerderheid van de Europarlementariërs het voorstel. De Europese Commissie liet weten voorlopig niet met een nieuw voorstel te komen.

Voordat over de 21 wijzigingsvoorstellen op de richtlijn gestemd zou worden, stemde een ruime meerderheid woensdag 6 juli voor algemene verwerping van het voorstel. Dat is de verrassende wending voor een dossier dat al jaren in Brussel sleept.

Ook de Groenen/EVA-fractie, waar GroenLinks deel van uitmaakt, steunde de verwerping. GroenLinks-Europarlementarier Kathalijne Buitenweg: “Wij zijn nooit voorstander van deze richtlijn geweest. De huidige bescherming van softwareontwikkeling middels het auteursrecht is voldoende. Ik ben blij dat dit dossier van tafel is.”

Europees Patent Bureau
De Oostenrijkse Eva Lichtenberger, die namens de Groenen in het Europees Parlement het onderwerp coördineert, ziet  de afwijzing ook als richtinggevende uitspraak van het EP voor het Europese Patent Bureau (EPO). "EPO moet stoppen met het toewijzen van softwarepatenten nu duidelijk is dat hier geen meerderheid voor is. Voor deze praktijk is duidelijk geen wettelijke basis."