Europese stok achter de deur voor meer vrouwen in de top

OPINIE - Het voorstel van eurocommissaris Viviane Reding voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven doet in een aantal landen de emoties hoog oplopen. Ook in Nederland hebben veel partijen, bedrijven en organisaties er heftige gevoelens bij. Merendeels afwijzend, GroenLinks is in Nederland de enige voorstander van het voorstel. Daarmee stelt Nederland zich het meest negatief op van alle Europese landen. Er zijn meer landen die het voorstel bekritiseren, maar geen waar het van links tot rechts bijna unaniem wordt afgewezen. Ik vind die negatieve houding erg jammer.

Mij bekruipt het idee dat de tegenstanders het voorstel wellicht niet zo goed hebben bekeken. Het zit zeer genuanceerd in elkaar. Het kabinet wijst er bijvoorbeeld op dat er al een Nederlands beleid bestaat dat de kans moet krijgen. Dit Nederlandse beleid betekent dat bedrijven beleid moeten voeren om meer vrouwen in de top te krijgen en zich daarover moeten verantwoorden. Er zitten geen sancties aan vast. Het voorstel van Reding doet echter niets af aan dit beleid. Landen die al een eigen beleid voeren hoeven niets te doen, mits dit beleid zal leiden tot voldoende vrouwen in toezichtsraden van grote beursgenoteerde bedrijven in 2020.

De vraag is dus waar het kabinet bang voor is. Of de minister heeft wel vertrouwen in het Nederlandse beleid en kan dus rustig achterover leunen, of de minister heeft geen vertrouwen in eigen beleid, en dan is er ook alle aanleiding om het aan te passen. Ik denk dat Nederland het voorstel van commissaris Reding zou moeten omarmen, als stok achter de deur voor het ingezette beleid. Zodat bedrijven in Nederland weten dat als zij er met de pet naar gooien, er verdergaande maatregelen genomen zullen worden. Het zijn niet de maatregelen zelf die tellen, maar het resultaat. Ik zal de eerste zijn die staat te juichen als bindende maatregelen niet nodig blijken.

De kern van de zaak is dat we het er bijna allemaal over eens zijn dat vrouwen gelijke kansen moeten hebben in de top van het bedrijfsleven en dat het wenselijk is dat het aantal vrouwen in de top groeit. De vraag is alleen of we bereid zijn nog een halve eeuw te wachten totdat vrouwen 40% van de bedrijfstop uitmaken of dat we het tijd vinden om de machtsstructuren in bedrijfstoppen te doorbreken en de selectie op kwaliteit in plaats van op het old boys network te baseren. Ook met zelfregulering zonder sancties groeit het aantal vrouwen. Heel erg langzaam. Ik wil er persoonlijk niet nog veertig jaar op wachten totdat er enige gelijkheid is. Wellicht haal ik dat niet eens en zal ik er niet meer zijn om het te zien gebeuren. Voor een echte verandering zijn bindende maatregelen met sancties tijdelijk nodig. We hebben zelfregulering decennia de kans gegeven zonder veel resultaat. Het wordt tijd voor verdergaande maatregelen, en commissaris Reding heeft daar een goed en genuanceerd voorstel voor gedaan.

Afgelopen week organiseerde Groenlinks een conferentie over hoe we ervoor zorgen dat er snel meer vrouwen in de top van Europese bedrijfsleven komen. Eurocommissaris Viviane Reding heeft daarvoor een wetsvoorstel gedaan dat het Europees Parlement en de Europese ministers binnenkort behandelen. Marije Cornelissen steunt dat voorstel en schreef onderstaande column als reactie op de negatieve ontvangst ervan in Nederland.