Charlie-demonstratie in Brussel
Charlie-demonstratie in Brussel

Europese veiligheidsstrategie: Te weinig samenwerking, te veel gegevensopslag

De Europese veiligheidsstrategie die de Europese Commissie presenteerde, is volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini teleurstellend: “De dataverzamelwoede wordt steeds groter, maar de aandacht voor beter politiewerk schiet tekort.” Sargentini pleit voor een herwaardering van het oude politiewerk: het in de gaten houden van verdachten die radicaliseren.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Brussel, Parijs en Kopenhagen werkt de Europese Commissie nu aan een overkoepelende veiligheidsstrategie. Daarbij steunt de Commissie zwaar op het opslaan van meer gegevens van Europese burgers. Minder aandacht is er voor constructieve Europese samenwerking tussen nationale politie- en opsporingsdiensten en voor het tegengaan van radicalisering.

Meer verzamelen helpt niet

Sargentini: “Het steeds maar meer verzamelen van gegevens van Europese burgers, bijvoorbeeld van vliegreizen of internetcommunicatie, helpt niet in de strijd tegen terrorisme. Sterker nog, door de enorme berg data wordt standaard politie- en opsporingswerk steeds moeizamer.” Sargentini herinnert de Europese Commissie eraan dat het Europarlement nog steeds geen bewijs heeft ontvangen van nut en noodzaak van het opslaan van de vluchtgegevens van alle Europeanen.

Verder vraagt Sargentini aandacht voor het recht van Europese burgers om zichzelf op internet te beschermen tegen het - tegen Europese grondrechten in - massaal volgen en opslaan van surfgedrag door veiligheidsdiensten.  Door de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden blijkt dat veiligheidsdiensten het niet zo nauw nemen met de bestaande privacyregels.

Voorkomen van radicaliseren

Sargentini moet concluderen dat er voor preventie weinig aandacht is. We weten dat het grootste gevaar komt van geradicaliseerde jongeren uit onze eigen samenleving. Die moeten we voorkomen door de oorzaken van de radicalisering aan te pakken, dat doen we door de strijd tegen discriminatie, voor beter onderwijs en voor meer werk hoger op de agenda te zetten.