Europese voogdijregeling nodig voor minderjarige asielzoekers

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vindt dat er Europese regels moeten komen over de voogdij over alleenstaande minderjarige asielzoekers. Sargentini nam woensdag een rapport in ontvangst van acht verschillende kinderrechtorganisaties, waaronder Defence for Children. Het rapport bevat tien aanbevelingen voor Europese standaarden voor voogden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Binnen de Europese Unie bestaan op dit gebied tal van verschillende normen en dat onderstreept de noodzaak van deze kwaliteitsstandaarden.

Kinderrechtenverdrag

Alle landen in de Europese Unie hebben het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties getekend en zijn daardoor verplicht om het belang van het kind in hun beleid voorop te zetten. “Alleenstaande minderjarige asielzoekers – zoals Mauro – komen in hun eentje in een wildvreemd land terecht en verdienen die bescherming”, aldus Sargentini.

“Deze kinderen zijn vaak dubbel zo kwetsbaar. De rol die een voogd speelt in het leven van zo een kind is heel belangrijk. Een voogd mag dus nooit slechts een instelling zijn die je formulieren invult, maar een mens, een persoon met wie je kunt praten en in vertrouwen kan nemen.”

Verschillen in Europa

De studie geeft tien standaarden die moeten zorgen voor goede voogdijregelingen zodat de minderjarige asielzoekers de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Volgens Sargentini zijn er binnen de Europese Unie veel verschillen tussen hoe de lidstaten het voogdijschap van alleenstaande minderjarige asielzoekers regelen. Ze pleit daarom voor specifieke Europese regels voor voogden van alleenstaande minderjarige asielzoekers.

In Italië is bijvoorbeeld de burgermeester automatisch de voogd voor elke alleenstaande minderjarige asielzoeker. “Dit is vanzelfsprekend afstandelijk en onpersoonlijk en dus niet in het belang van het kind”, stelt Sargentini.

In Nederland is het beter geregeld dan in Italië, maar in elke EU-lidstaat zouden de voogdijstandaarden voor minderjarige alleenstaande asielzoekers op gelijk niveau moeten zijn. Sargentini: “Ik pleit dan ook voor een aparte Europese wet voor voogdij zodat het voor de bescherming van een kind niet uitmaakt of hij in Nederland of Italië de asielprocedure doorloopt.”