Zo'n 12 miljoen dieren in de EU worden jaarlijks gebruikt voor proeven voor het ontwikkelen en testen van medicijnen, biomateriaal en andere producten. De Europese wetgeving hierover stamt uit 1986. De Britse europarlementariër Jillian Evans (Groenen/EVA) schreef een voorstel om de gedateerde wetgeving op te vijzelen.

GroenLinks-europarlementariër Alexander de Roo zet zich al jaren in voor het verminderen van het aantal dierproeven, het stimuleren van vervangende onderzoeken en het welzijn van de dieren. Ook De Roo vindt dat de richtlijn van 1986 nodig aan herziening toe is.

Cosmetica
In november dit jaar zijn er afspraken gemaakt voor de cosmetische industrie. Cosmetica getest op dieren, ook buiten de EU, mogen na 2008 (6 jaar na de inwerkingtreding van de wet) niet langer binnen Europa verkocht worden. Zowel de techniek als de publieke opinie over dierproeven is sinds 1986 flink veranderd. "In 1986 bestonden transgene proefdieren nog niet, maar ze zijn nu helaas heel gewoon. Ook genetisch gemanipuleerde dieren moeten zo veel mogelijk gespaard worden."

Voorstel
Het voorstel, waarover donderdag 5 december in het Europees Parlement wordt gestemd, pleit onder andere voor minimumnormen voor opvang van dieren. De meetmethoden van de lidstaten moeten vergelijkbaar worden, waardoor onnodige proeven voorkomen kunnen worden. Ook moeten er gecertificeerde dierenwelzijncursussen komen die niet alleen verplicht zijn voor dierenartsen - zoals nu reeds het geval is - maar voor alle mensen die met laboratoriumdieren werken. Verder pleit Evans voor herziening en terugdringing van dierproeven op niet-menselijke primaten, ofwel mensapen.

Uitvoering
Zestien jaar na de totstandkoming van de 'dierproefwet' zijn er nog steeds lidstaten die deze Europese wetgeving niet helder omgezet hebben naar nationale wetgeving. De druk op die landen moet middels dit voorstel vergroot worden. Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Ierland, Portugal en Spanje worden door Evans op het matje geroepen om diverse redenen. 'Een aantal landen is laks met het omzetten naar wetgeving en een aantal andere landen doet gewoon dingen die niet mogen, zoals het gebruiken van zwerfkatten en 'honden voor dierproeven. Dit voorstel is een stimulans voor Europese Commissie om deze verschillen recht te trekken en de oude dierproevenwet aan te passen aan de nieuwe tijd.'

Chemische stoffen
Volgend voorjaar staat de Europese wetgeving van chemische stoffen op de agenda. De Roo wil dat het percentage dierproeven voor de ontwikkeling van chemische stoffen 90% afneemt. 'Dat is nu al technisch mogelijk, de sector heeft alleen een zetje in de rug nodig om het ook echt tot stand te laten komen', aldus Alexander de Roo die zich hier keihard voor in gaat zetten.

Donderdag 5 december stemt het Europees Parlement over het voorstel.