GroenLinks vindt het belangrijk dat euthanasie bij een voltooid leven geregeld wordt in de wet. Het is daarom goed dat het kabinet hiertoe stappen zet. Voorop moet staan dat de keuze voor euthanasie bij een voltooid leven weloverwogen en vrijwillig bepaald is.

GroenLinks vindt dat mensen zelf moeten kunnen beschikken over hun leven, ook als zij dit zonder medisch urgente redenen als voltooid ervaren. De wettelijke erkenning van euthanasie bij een voltooid leven is daarom een belangrijk onderdeel van het zelfbeschikkingsrecht. Onder welke voorwaarden en hoe moet zorgvuldig worden onderzocht. Voorop staat dat de mensen die hun leven als voltooid ervaren een weloverwogen en vrijwillige keuze kunnen maken.

Linda Voortman: “Het is belangrijk dat er nu stappen worden gezet om euthanasie bij voltooid leven in de wet te regelen. Het geeft mensen de mogelijkheid om de eigen regie over hun leven behouden. We kunnen als politiek de roep vanuit de maatschappij niet negeren. Het is tijd dat we een waardig politiek debat voeren over hoe we dit precies wettelijk gaan regelen.”