Het onderzoeksrapport stuurt Snels vandaag naar de Tweede Kamer. In de zogeheten ‘Nota naar aanleiding van het verslag’ worden vragen van de Tweede Kamercommissie over het wetsvoorstel beantwoord.

Bart Snels: “De kritiek vanuit de fiscale lobbywereld dat Nederland met de introductie van een exit-heffing internationaal gezien een uitzondering wordt, blijkt ongegrond. Het is fijn dat er nu een rapport ligt van onafhankelijke experts, dat laat zien dat een exit-heffing juridisch mogelijk is. Als grote bedrijven vertrekken uit Canada, Frankrijk en Zwitserland moeten ze eerlijk belasting betalen. Het is de hoogste tijd dat Nederland dit overneemt.”

Niet de minste

Meerdere Kamerfracties vroegen GroenLinks over het bestaan van een exit-heffing in andere landen. In Canada, Frankrijk en Zwitserland bestaat een exit-heffing in de dividendbelasting wanneer bedrijven besluiten te vertrekken naar het buitenland. Het betreft niet de minste landen: Frankrijk is één van de grootste EU-lidstaten en Canada en Zwitserland zijn belangrijke handelspartners van de EU. Hiernaast blijkt Denenmarken ook een exit-heffing in de dividendbelasting te hanteren om misbruik tegen te gaan. Het onderzoek toont aan dat deze landen vinden dat een exit-heffing niet in strijd is met belastingverdragen.

Minder ver

Het voorstel van GroenLinks gaat minder ver dan de bestaande exit-heffingen in Canada, Frankrijk en Zwitserland. De voorgestelde exit-heffing in Nederland gaat alleen gelden wanneer bedrijven vertrekken naar een land zonder dividendbelasting. Betaling van de belasting wordt over een langere periode uitgespreid. In Canada en Zwitserland geldt de exit-heffing ongeacht het land waarnaartoe wordt vertrokken. In Frankrijk kent de exit-heffing in de dividendbelasting alleen een uitzondering voor de gevallen waarin wordt vertrokken naar een EU-lidstaat, IJsland of Noorwegen. Bovendien moet de belastingschuld in Canada, Zwitserland en Frankrijk meteen worden afgerekend.

Bart Snels: “Ik verwacht dat ik hiermee de vragen van de Kamer heb beantwoord en de zorgen over de juridische houdbaarheid van mijn wet heb weggenomen."