Experimenteer met andere vormen democratie

GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen zich betrokken voelen bij de democratie, dat is nu niet altijd het geval. Tijd om andere vormen te verkennen waarmee burgers directe politieke invloed krijgen, ter aanvulling op de bestaande democratische middelen. Tweede Kamerlid Linda Voortman zal bij de begroting van Binnenlandse Zaken de minister vragen om met een wijziging in de Gemeentewet te komen die experimenten mogelijk maakt.

Eerder dit jaar stelde de beweging ‘Code Oranje’ al voor om experimenten met andere vormen van democratie toe te staan. Inmiddels hebben al honderden raadsleden en lokale bestuurders zich aangesloten bij deze beweging. GroenLinks wil dat de regering werk maakt van deze oproep.

Een voorbeeld van een experiment is burgers door loting deel te laten nemen aan een commissie die bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad overneemt. Of via internet mensen mee te laten beslissen. Mensen hebben vaak zelf veel ideeën over dingen die beter kunnen, bovendien ervaren ze wat er bij politieke besluitvorming komt kijken.

Linda Voortman: “De samenleving verandert. Mensen worden steeds mondiger en willen zélf aan de knoppen kunnen draaien. Wat GroenLinks betreft moet onze democratie op die trend meeliften. Hoe meer betrokkenheid van de burger bij het bestuur, hoe beter.”