“NGO’s en burgerinitiatieven die de Europese waarden uitdragen moeten daarom financieel ondersteund worden in hun werk”, aldus Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini. Op initiatief van de Groenen wordt dat nu vastgelegd in de meerjarenbegroting van de EU.

Sargentini: "De Europese democratie en rechtsstaat komt steeds verder onder druk te staan. In eigen EU-lidstaten zoals Hongarije, Polen en Roemenië maken regerende partijen misbruik van hun positie en breken de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht af. Daarnaast werken de ze corruptie verder in de hand en perken het cruciale werk van NGO’s en journalisten verder in. Daar moeten we dringend tegen optreden.”

NGO's

NGO’s spelen een cruciale rol in het controleren van de politiek en de regering ten behoeve van de burgers. Zij dragen bij aan het waarborgen van de Europese waarden zoals een onafhankelijke rechtsgang, vrije pers en gelijkheid in de samenleving. NGO’s vervullen daarmee een essentiële functie in het behouden van een vrije democratie. Sargentini: “Het is doodnormaal dat de EU subsidies verstrekt aan NGO’s buiten Europa, die zich inzetten voor democratieopbouw in hun land. Langzamerhand is dat nu ook nodig voor NGO’s in EU-lidstaten waar het maatschappelijk middenveld de mond gesnoerd wordt. Zo zien we in Hongarije een heksenjacht tegen organisaties die donaties van buiten Hongarije krijgen. Of organisaties die in welke vorm dan ook hulp bieden aan vluchtelingen, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch.”

Hongarije

De Europese Commissie heeft Hongarije voor de rechter gedaagd wegens deze ophitsing/wetgeving. Sargentini: "In Hongarije worden organisaties doelwit gemaakt van haatcampagnes. Door ze in diskrediet te brengen, leidt de regering de aandacht van de burger af van de daadwerkelijke problemen in het land. Zo duwt Hongarije organisaties in een hoek en heeft deze wetgeving een afschrikkende werking op hun functioneren. Daarom is het belangrijk dat we nu ingrijpen. We moeten investeren in de weerbaarheid van onze Europese samenleving."

Het Europees Parlement wil ruim 1 miljard Euro in de begroting wegzetten voor deze doeleinden. Dat bedrag moet nog uit onderhandeld worden na de Europese verkiezingen van mei 2019. Naast dit voorstel, ligt er een andere wet op de onderhandelingstafel. Die wet moet ervoor zorgen dat regeringen die het niet nauw nemen met de rechtsstaat geen EU-subsidies meer krijgen.

 

Judith Sargentini en haar team maakten een korte documentaire over de Europese strijd om democratie in Hongarije.