Pak stagediscriminatie aan. Geef mbo-studenten het recht op een minimale stagevergoeding. Versterk de zeggenschap in het mbo. Dat bepleit Tweede Kamerlid Niels van den Berge tijdens het debat over het wetsvoorstel ‘verbetering positie mbo-studenten’ vandaag in de Tweede Kamer.

In een tijd dat werkgevers en consumenten zitten te springen om vakmensen, groeit de waardering voor het mbo. Maar helaas ervaren mbo-studenten nog altijd flinke belemmeringen en merken ze zelf vaak nog weinig van die waardering.

Stagediscriminatie is bijvoorbeeld een groot obstakel. Met name studenten met een migratieachtergrond ondervinden veel moeite om een passende stage te vinden. Volgens GroenLinks is het de hoogste tijd om dit probleem aan te pakken. Daarom wil GroenLinks dat er een app komt, waarmee studenten gemakkelijk en snel klachten in kunnen dienen.

“Ik heb de afgelopen tijd met veel mbo-studenten gesproken. De persoonlijke verhalen van studenten die het slachtoffer worden van stagediscriminatie maken me boos en verdrietig. Het is zo oneerlijk. Ik hoor te vaak dat studenten ‘aangifteverlegen’ zijn. Ze vragen zich af: wordt er wel iets gedaan als ik een klacht indien? Bovendien is er een oerwoud aan meldpunten. Daarom zeggen wij: maak het makkelijk om een klacht in te dienen en zorg ervoor dat opgetreden wordt tegen stagediscriminatie”, aldus Niels van den Berge.

App ‘Meldpunt stagediscriminatie’
GroenLinks stelt voor om een meldingen-app stagediscriminatie te ontwikkelen, waar studenten laagdrempelig melding kunnen maken van stagediscriminatie. Instellingen die al een fysiek loket hebben, kunnen hun klachten ook via de app registreren, zodat alle meldingen op één plaats samenkomen. De meldingen worden gebundeld en geanalyseerd door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die op kunnen treden tegen stagediscriminatie.

Minimale stagevergoeding

Daarnaast wil GroenLinks een minimale stagevergoeding voor mbo-studenten in de wet. Van den Berge: “Een groot deel van de studietijd van een mbo-student bestaat uit stage lopen. Door de krapte op de arbeidsmarkt, zijn mbo-stagiairs populair bij werkgevers. Zij moeten de waardering krijgen waar ze recht op hebben. Nu variëren de stagevergoedingen van helemaal niks tot een eerlijke vergoeding. Ik wil dat we met elkaar afspreken dat er een sociale ondergrens is, waar elk leer-werkbedrijf minimaal aan moet voldoen.”

Versterk zeggenschap

GroenLinks vindt het belangrijk dat mbo-studenten zelf mee kunnen beslissen over de kwaliteit en inhoud van hun onderwijs. Van den Berge: “Wij stellen voor dat studenten die actief zijn in een zeggenschapsraad recht krijgen op een eerlijke vergoeding en dat de uren die ze erin stoppen mee kunnen tellen voor hun studie.”