Geef Tweede Kamer inzicht in geheime belastingafspraken met multinationals

GroenLinks wil dat de Tweede Kamer vertrouwelijk inzicht krijgt in ‘tax rulings:’ geheime afspraken tussen de belastingdienst en multinationals over de belasting die deze bedrijven betalen. Daar zal Tweede Kamerlid Jesse Klaver voorstellen voor doen tijdens het Kamerdebat over belastingontwijking.

Openbaarmaking van belastingafspraken wordt tot nu toe geweigerd door het Kabinet, omdat het volgens staatssecretaris Weekers om “bedrijfsgevoelige- en concurrentiegevoelige informatie gaat”. Daardoor onttrekt het belastingregime van deze bedrijven zich aan het zicht van de parlementaire controle. Klaver wil dat er in de Tweede Kamer een commissie komt die vertrouwelijk geïnformeerd wordt over de inhoud van deze belastingafspraken, vergelijkbaar met de ‘commissie stiekem’ die toezicht houdt op de inlichtingendiensten.

Klaver: “De geheime afspraken die de machtigste bedrijven van de wereld maken met de Nederlandse belastingdienst, onttrekken zich nu volledig aan het oog van de volksvertegenwoordiging. Dat is onwenselijk, want het belemmert de parlementaire controle en dat staat een goede, geïnformeerde discussie over belastingontwijking in de weg. Het is in het belang van de democratie om de Kamer inzicht te geven in de speciale belastingregelingen die er met deze bedrijven worden afgesproken.

Vorige maand verzocht ook de Europese Commissie Nederland om informatie over de belastingafspraken die multinationals met de Nederlandse belastingdienst kunnen maken. De Commissie besluit naar aanleiding van de verstrekte informatie of zij een vervolgonderzoek starten naar mogelijke staatssteun van Nederland aan multinationals. Klaver verwacht dat meer openheid over tax rulings er ook toe zal leiden dat de Tweede Kamer mazen in de wet kan sluiten om ervoor te zorgen dat ieder bedrijf eerlijk belasting betaalt.

Klaver: “Deze afspraken zorgen ervoor dat de grootste bedrijven soms maar 1 of 2% belasting hoeven te betalen over hun winst, veel minder dan bijvoorbeeld de bakker om de hoek. Ik verwacht dan ook dat meer inzicht in de inhoud van deze belastingafspraken ertoe zal leiden dat de Tweede Kamer de wet wil aanpassen om zulke belastingontwijking door multinationals tegen te gaan.”