Geen asielzoekers in de gevangenis

GroenLinks wil dat vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen niet langer gevangen gezet worden. Zij moeten naar een asielzoekerscentrum worden gebracht. Uit een rapport dat VluchtelingenWerk en de UNHCR vandaag presenteerde blijkt dat de vluchtelingen die naar Nederland komen tijdens de behandeling van hun asielaanvraag soms tot een half jaar in detentie zitten op Schiphol.

Tweede Kamerlid Linda Voortman:

“De regering vergeet dat vluchtelingen asiel aanvragen omdat zij bescherming nodig hebben. In plaats van bescherming te bieden, worden ze in Nederland gevangen gezet. Wij willen dat er een einde komt aan gevangenschap voor iedereen die geen crimineel is.”

GroenLinks wil weten wat staatssecretaris Teeven aan de onmenselijke praktijken met asielzoeker gaat doen. gaat doen. Voortman: “Teeven heeft vorige week toegezegd dat het asielbeleid menselijker moet worden. Het opsluiten van asielzoekers zodra zij aankomen in Nederland zou hij daarom vandaag nog moeten afschaffen. Ik vind het echt onwerkelijk dat dit de manier is waarop we in een beschaafd land als Nederland met asielzoekers omgaan.”

Anders dan vluchtelingen die via Schiphol aankomen in Nederland, worden vluchtelingen die over land of zee aankomen opgevangen in een asielzoekerscentrum waar ze vrij kunnen bewegen. Via Schiphol komen tussen de 500 en 1.000 vluchtelingen per jaar aan, die in de cel hun asielprocedure af moeten wachten. Het gros van deze mensen komt uiteindelijk in een asielzoekerscentrum terecht, maar wordt in eerste instantie op Schiphol gevangen gezet. Die detentie kan maanden duren, zeggen vluchtelingenwerk en de UNHCR.