Geen CO2-experiment onder onze voeten

De demissionaire ministers van Economische Zaken en Milieu hebben vandaag drie voorkeurslocaties voor CO2-opslag in het Noorden bekend gemaakt. GroenLinks wil zo snel mogelijk stoppen met de voorbereidingen voor CO2-opslag onder bewoond gebied. In plaats daarvan kunnen we beter op zee met de techniek gaan experimenteren. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren (woordvoerder milieu en energie) vraagt daarom een spoedoverleg aan met de demissionaire ministers.

Van Tongeren:

Zolang de techniek zich nog in de experimentele fase bevindt, ga je niet experimenteren onder de voeten van mensen. GroenLinks is niet per se tegen CO2-opslag. Het zou kunnen dat we de techniek nodig hebben om onze klimaatambities te halen, maar het is verstandiger en goedkoper om meteen op duurzame energie in te zetten.

Het is prima om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor ondergrondse opslag van CO2. Op voorwaarde dat niet de belastingbetaler, maar de vervuiler opdraait voor de kosten van de techniek.

Kamermeerderheid tekent zich afEerder wilde dit kabinet plannen doordrukken om CO2 op te slaan onder Barendrecht. GroenLinks heeft zich daar altijd tegen verzet. Voor de verkiezingen van 9 juni was er geen Kamermeerderheid tegen CO2-opslag onder bewoond gebied. Nu lijkt daar wel een meerderheid voor te zijn. Naast GroenLinks, hebben ook de VVD, SP, PVV, SGP en PvdD tegen CO2-opslag in Barendrecht gestemd.

Niet in Barendrecht en niet in het NoordenGroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent: “Hopelijk zijn deze partijen consequent en zullen ze ons nu ook steunen om volledig af te zien van CO2-opslag onder bewoond gebied. We hebben nog nauwelijks ervaring met de techniek. De kans dat het misgaat is klein, maar we mogen geen enkel risico nemen. Niet in Barendrecht en niet in het Noorden."

De voorstellen om CO2 op te slaan in Groningen, Friesland en Drenthe moeten zo snel mogelijk van tafel. Het Noorden is niet het afvoerputje van Nederland.

Meer informatie