Geen extra toelatingseisen rekenen voor vervolgonderwijs

Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs mogen geen extra toelatingseisen stellen op het gebied van rekenvaardigheden. De Tweede Kamer nam vandaag een motie van GroenLinks en de PvdA van die strekking aan. Volgens Tweede Kamerlid Jesse Klaver is dat nodig om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen.

GroenLinks was tegen de invoering van een rekentoets, maar ondanks felle kritiek van de oppositie zette staatssecretaris Dekker dat plan door. De vandaag aangenomen motie regelt dat mbo- en ho-instellingen geen aanvullende eisen op het gebied van rekenen kunnen stellen. Zo mag een hbo-opleiding geen studenten weigeren die hun diploma halen met een dyscalculie-verklaring. Een uitzondering wordt gemaakt voor de PABO en lerarenopleiding.

Jesse Klaver: “Door de nadruk op toetsing en rendement staat de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk. Rekenen is belangrijk, maar nu krijgt rekenen een onnodig zwaar gewicht en zorgt dat talent verloren gaat. Daarom is het van belang om te voorkomen dat onderwijsinstellingen jongeren kunnen weigeren terwijl ze een juist diploma hebben gehaald.”

De ChristenUnie, SGP, 50Plus, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor de motie.