Geen steun aan conservatief Europees begrotingsverdrag

GroenLinks gaat het eenzijdig Europese verdrag dat de 26 EU-lidstaten afgelopen vrijdag tijdens de Eurotop in een pact hebben gesloten niet steunen. Wel blijft GroenLinks instemmen met de korte termijn noodmaatregelen om de eurocrisis aan te pakken, zoals het verhogen van het noodfonds

Jolande Sap zei dit afgelopen dinsdagavond bij Pauw en Witteman. Kijk ook het fragment terug:

Sap: “Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor een resultaat dat de crisis niet gaat oplossen en onze visie op Europa niet dichterbij brengt. Het nieuwe verdrag pakt de financiële sector niet aan, is ondemocratisch en zorgt niet voor de nodige structurele hervormingen die lidstaten nodig hebben. Met alleen afspraken over begrotingsdiscipline krijgen we geen democratisch en hervormingsgezind Europa”.

Als resultaat van de eurotop ligt er een akkoord dat deels verankerd zal worden in nieuw verdrag. Dit verdrag zal buiten de Europese Unie om gesloten worden, omdat het Verenigd Koninkrijk niet mee wilde doen. In het verdrag zullen door de regeringsleiders alleen afspraken gemaakt worden over de begrotingsdiscipline van lidstaten.

Wat GroenLinks betreft faalt het nieuwe verdrag op drie punten. Hervormingen van de financiële sector blijft buiten beeld, er wordt een kortzichtig boekhoudkundig en conservatief bezuinigingsperspectief gehanteerd en er is een onduidelijke rol voor de Europese Commissie en geen democratische toets door het Europees Parlement.

“Een eenzijdige aanpak van de begrotingsdiscipline dreigt te ontaarden in een hard saneringsproject voor de bevolking. De eurocrisis is begonnen met een crisis door de financiële sector, dus pak die dan ook aan. Stevige hervormingen en maatregelen zoals het scheiden van spaar- en zakenbanken zijn daarin een begin. Ook zijn er meer risico’s dan de begrotingstekorten van lidstaten. Denk maar aan de onevenwichtige handelsbalansen of onze eigen hypotheekschuld. Om een eurocrisis te voorkomen in de toekomst is een meerzijdige aanpak noodzakelijk. Europa maakt zich anders zwakker dan nodig is”, aldus Sap.

Lees meer over GroenLinks en de Eurocrisis in ons dossier Eurocrisis