De Europese Investeringsbank (EIB) stelt momenteel nieuwe regels op voor het uitlenen van geld aan energieprojecten. Er lag een goed voorstel op tafel, waarmee er snel een einde zou worden gemaakt aan het verspillen van belastinggeld aan fossiele projecten. Achter gesloten deuren is het voorstel echter flink afgezwakt onder druk van verschillende EU-landen. Vandaag gaat GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout met de Europese Commissie in debat over de EIB tijdens de plenaire sessie in het Europees Parlement. Daarnaast stelt Tweede Kamerlid Bart Snels schriftelijke vragen over de opstelling van de Nederlandse regering.

Eickhout: “De Europese Commissie en de Nederlandse regering zitten beiden in het bestuur van de EIB. Ze hebben nog een week de tijd om te voorkomen dat we publiek geld blijven verspillen aan projecten die compleet ingaan tegen de klimaatuitdagingen waarvoor we staan. Laten ze het erbij zitten, dan zijn de afgezwakte regels op 15 oktober een feit. En dat terwijl er nu het plan ligt om de EIB gedeeltelijk tot klimaatbank om te vormen. Dit zou de geloofwaardigheid van dat project ondermijnen.”

De grootste afzwakking is de standaard voor de maximale hoeveelheid CO2 die een energieproject mag uitstoten. Deze standaard was het hart van het voorstel. Daar waar die grenswaarde eerst een harde eis was, is dat voor gasprojecten nu een gemiddelde geworden waar gasbedrijven in de gehele levensduur van een project aan moeten voldoen. Dat is onacceptabel. Als deze gasbedrijven beloven dat ze op later moment ‘schoner’ gas gaan bijmengen, kunnen ze alsnog publieke financiering krijgen voor allerlei inefficiënte installaties. Dit is vergelijkbaar met de wijze waarop Nederland de laatste kolencentrales heeft gebouwd. Die mochten er ook alleen komen als ze de CO2-uitstoot op zouden slaan. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd.

“De afgezwakte EIB-regels zijn onaanvaardbaar voor het klimaat en leiden tot verspilling van belastinggeld. Het zou daarom een schandvlek op het plan voor de Europese klimaatbank zijn nog voordat er goed en wel aan begonnen is. De Nederlandse regering en de Europese Commissie moeten snel aan de bak om dat te voorkomen”, aldus Eickhout.