Mbo-studenten die stage lopen hebben betere begeleiding nodig. Ook moet het voor hen eenvoudiger zijn om klachten over stages te melden. Dat stelt GroenLinks in een schriftelijk overleg over stagemisbruik.
 

“Juist deze corona-crisis laat zien hoe belangrijk het is dat we investeren in praktisch opgeleiden. Veel van de zorgverleners waarvoor we nu applaudisseren, hebben een mbo-diploma. Ook veel mbo-studenten en -docenten doen wat ze kunnen in de strijd tegen corona. Zij verdienen onze waardering, nu én na deze crisis”, zegt Tweede Kamerlid Niels van den Berge.

Meer dan de helft van de mbo-studenten in de zorg is gestopt of wil stoppen met de opleiding als gevolg van stagemisbruik. Dat blijkt uit gegevens van vakbond FNV. Bij de bond kwamen meer dan 2.000 klachten binnen. Deze cijfers zijn nog van vóór de coronacrisis.

De belangrijkste klacht van studenten is dat er nauwelijks tijd is voor begeleiding, stagiairs als volledige werkkrachten ingezet worden, of verantwoordelijkheden krijgen waarvoor zij (nog) niet bevoegd zijn. Zes op de tien meldingen had betrekking op stagemisbruik in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Investeer in vakonderwijs
De corona-crisis maakt volgens GroenLinks duidelijk dat op onderwijs en de publieke sector niet meer bezuinigd mag worden. Het is juist zaak dat we hierin investeren. Want de kwaliteit van de zorg begint bij de mogelijkheid om goede zorgprofessionals op te leiden. Genoeg goede en veilige stageplekken zijn daarvoor cruciaal.

Van den Berge: “Mbo-studenten en andere professionals in opleiding zijn onmisbaar. Zeker nu. En zeker in de zorg. Laten we als deze crisis voorbij is, werk maken van adequate stagebegeleiding. Zodat we in de toekomst niet hoeven te kiezen in schaarste.”

De oplossingen van GroenLinks:

  • zorg dat studenten een laagdrempelige mogelijkheid hebben om misbruik tijdens hun stage te melden
  • zorg voor een loket waar zij ook advies en hulp kunnen krijgen bij het nemen van vervolgstappen
  • zorg ervoor dat erkende leerwerkorganisaties alert zijn op het voorkomen van stagemisbruik
  • zorg dat er genoeg tijd en ruimte is voor goede stagebegeleiding