Groen kan het dak op!

GroenLinks wil dat het komende decennium jaarlijks 100 voetbalvelden aan groene daken gerealiseerd gaat worden in de steden. De meeste platte of hellende daken zijn in een handomdraai van een groene laag te voorzien, door er gras of vetplantjes op aan te planten, maar ook hele daktuinen zijn mogelijk. Het stimuleren van de aanleg is een goed voorbeeld van een groene maatregel om de economie op gang te houden.

Groene daken bieden voordelen aan bewoners én het milieu. In de eerste plaats zien groene daken er gewoon leuk uit: mensen houden van groen in hun woonomgeving. Ook functioneert de plantenlaag als warmte-isolatie en dempt het buitengeluid. Groene daken vormen ook een waterbuffer, doordat de planten regenwater opnemen. Zo wordt overbelasting van het riool, een toenemend probleem door klimaatverandering, voorkomen. Bovendien slaan de planten CO2 op en filteren ze fijn stof uit de lucht, waardoor deze gezonder wordt.

Omdat iedereen meeprofiteert, mag ook van iedereen een bijdrage worden verwacht. Burgers kunnen aan de slag met bestaande woningen. Gemeenten kunnen subsidieregelingen in het leven roepen, zoals Groningen en Rotterdam al hebben. Temeer daar het CPB enthousiast is over woningisolatie als groene maatregel om de economie te stimuleren, zou ook het Rijk een bijdrage moeten leveren, bijvoorbeeld van € 10 per m2. Ook zou het Rijk moeten zorgen dat de 90.000 woningen die tot 2020 in de Randstad binnen het stedelijk gebied worden bijgebouwd groene daken krijgen. GroenLinks wil onderzocht zien of dat via het bouwbesluit kan worden geregeld.

GroenLinks brengt het voorstel 'Groen kan het dak op!' maandag in bij de bespreking van de Structuurvisie Randstad 2040, om een concreet voorbeeld te geven hoe compacte steden aantrekkelijk, leefbaar en groen gemaakt kunnen worden.