Groen succes: Europa stelt strengere eisen aan bescherming persoonsgegevens

De Duitse Groene Europarlementariër Jan Philipp Albrecht slaagde er na vier jaar onderhandelen in om alle neuzen in de EU dezelfde kant op te krijgen voor een nieuwe wet die de persoonsgegevens in databases veel beter beschermt dan nu het geval is. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini feliciteert haar Duitse collega met het behaalde resultaat: “Na jaren van onderhandelen haalt Albrecht een grote slag binnen in de bescherming van onze privacy.”

Donderdag nam het Europarlement de deal officieel aan. Omdat er geen amendementen waren ingediend, verklaarde de parlementsvoorzitter de deal aangenomen zonder stemming.

“Persoonsgegevens zijn veel belangrijker geworden in de afgelopen tien jaar en worden steeds argelozer gebruikt en misbruikt”, reageert Sargentini.

“Het is goed dat Europa nu kiest voor betere bescherming en hogere boetes bij overtreding.”

Boetes

Door de wet moeten bedrijven beter gaan nadenken over hoe ze persoonsgegevens opslaan en verwerken. Volgens Sargentini leidt dat op termijn tot minder datalekken: bedrijven worden meer dan nu aangesproken op hun verantwoordelijkheden voor hun klanten en voor de samenleving. “Als je gegevens eenmaal gelekt zijn, is het te laat – dan kunnen ze je jarenlang achtervolgen.” Terecht dus dat er strenge sancties op staan: als bedrijven de regels overtreden, lopen ze het risico een deel van hun omzet in te leveren – en dat kan makkelijk in de miljoenen lopen.

Bovendien biedt de nieuwe wet, die in 2018 van kracht zal worden in de hele EU, verbeterde mogelijkheden aan consumenten om hun persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, en er komen strengere regels over het melden van gegevenslekken.

Centrum voor innovatieve diensten

De nieuwe wet bestaat uit twee delen: een voor nationale opsporingsdiensten en een voor bedrijven en overige overheidsdiensten. De laatste zal in de hele EU gelijk zijn. Dat maakt het makkelijker voor bedrijven om hun diensten in de hele EU aan te bieden.

Sargentini: “We willen dat de EU een centrum wordt van innovatieve diensten die hun geld verdienen met informatie, zonder de privacy geweld aan te doen. Daarvoor biedt deze nieuwe wet alle mogelijke aanknopingspunten.”