Groene Gemeenten Deals om klimaatgeblunder kabinet te stoppen

Uit de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) blijkt dat het kabinet de klimaat- en energiedoelen voor 2020 niet bereikt. Planbureaus hadden eerder al berekend dat minister Kamp de doelen van het Energieakkoord met het huidige beleid niet ging halen. GroenLinks eist dat het kabinet toegeeft dat er nu meer maatregelen nodig zijn en dat in de begroting voor 2016 vastlegt. Ook wil GroenLinks dat het kabinet  ‘Groene Gemeenten Deals’ sluit met alle gemeenten om hen meer mogelijkheden te geven om met eigen, innovatieve oplossingen klimaatverandering tegen te gaan.

Het kabinet moet snel werk maken van de aangenomen motie Klaver, die het kabinet oproept in 2016 aanvullende maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Liesbeth van Tongeren: “Als zelfs de centrale banken gaan waarschuwen dat klimaatverandering een serieus financieel risico is zou je denken dat een VVD-minister in actie komt. De tijd van meer onderzoek gevolgd door rustig afwachten is voorbij.”

Door de Groene Gemeenten Deals kan het falende klimaatbeleid een halt toe worden geroepen.

Van Tongeren: "Laat de minister Groene Gemeenten Deals afsluiten met alle gemeentes; die hebben hoge klimaatambities en boeken wel goede resultaten. Ik denk aan Groningen dat energieneutraal is in 2025, Boxtel in 2040 en bijvoorbeeld Texel. Huizen verwarmen met aardwarmte, zoals Groningen en Haarlem bijvoorbeeld willen of renoveren naar Nul op de meter, zoals Utrecht wil. Ook zonneparken en windparken op industrieterreinen kunnen bijdragen aan meer duurzame energie. Wat het kabinet niet lukt, lukt gemeentes wel. Als de minister gemeentes serieus gaat ondersteunen, dan is er nog veel meer mogelijk."

In het regeerakkoord werd 16% schone energie als doel voor 2020 vastgelegd. Het Energieakkoord had al minder ambitie met 14%. Nu zegt de NEV dat we hoogstens op 12% uitkomen. Nederland is daarmee een van de meest vervuilende fossiele landen van Europa.