De commissie Interne markt van het Europees Parlement heeft haar fiat gegeven aan een rapport dat strengere voorwaarden schept voor de aanschaf en het bezit van vuurwapens in Europa. Dankzij de inzet van de Groenen is het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie flink aangescherpt.

Kathalijne Buitenweg: "De Groenen zijn erin geslaagd om alle andere partijen mee te krijgen. Het is te hopen dat deze partijbrede consensus blijft bestaan tot na de zomervakantie. In september stemt het gehele Europese Parlement over het voorstel."

Winstpunten:

  • Elke lidstaat moet een centraal en geautomatiseerd register bij gaan houden over wie precies een vuurwapen in zijn of haar bezit heeft. Zo moet al het schiettuig in Europa makkelijker te traceren zijn
  • Er komen strengere criteria voor personen die een wapen willen aankopen (minimumleeftijd van 18 jaar, verbod op aanschaf van wapens voor personen die potentieel een bedreiging vormen voor de openbare orde en een verbod op verkoop via het internet)
  • Duidelijker markeringssysteem voor wapens (bijvoorbeeld essentiële onderdelen markeren, zodat illegale handel (ook van onderdelen) beter bestreden kan worden)
  • Strengere controle van wapenhandelaars

Goede balans
De huidige richtlijn die het vuurwapenbezit in Europa regelt, stamt uit 1991 en was nodig aan revisie toe. Verzet kan er nog wel komen uit de Europese ministersraad. Veel van de 27 ministers hebben tot nu toe steeds aangegeven het voorstel van het Europees Parlement te ambitieus te vinden. "Maar het rapport dat is geschreven door mijn Duitse groene collega Gisela Kallenbach vindt een juiste balans tussen de eisen van een vrije interne Europese markt en meer veiligheid voor de Europeanen. Ik hoop dat de Europese ministers zich door de argumenten van het parlement laten overtuigen", aldus Kathalijne Buitenweg.

Tegenstanders
Minder blij zijn de Europese jagersorganisaties en wapenfabrikanten, die snel in het geweer kwamen en een stevige lobby hebben gevoerd om de eisen voor wapenbezit en -handel zo minimaal mogelijk te laten uitvallen.

Classificatie in twee categorieën?
Het enige punt waar onenigheid over bestaat is de de versimpeling van categorieën vuurwapens. De Groenen willen er slechts twee: verboden en geautoriseerde vuurwapens. Nu zijn er nog vier categorieën, bovendien verschillen de classificaties van vuurwapens nu nog teveel in de verschillende lidstaten. Een onderverdeling in twee categorieën en verdere harmonisatie van de wapencategorieën is echter voor de meeste fracties in het Europees Parlement net nog een stapje te ver.