De kerncentrale van Tihange

Groenen eisen inspraak kerncentrales bij de grens

Geef buurlanden inspraak in besluitvorming over veiligheidseisen voor kerncentrales die dicht bij de grens liggen (tot 100 kilometer). Dat voorstel doen politici van GroenLinks, Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland), Europe Écologie Les Verts (Frankrijk) en Groen en Ecolo (België). Op die manier kan de veiligheid in de grensstreken vergroot worden.

Initiatiefnemer Liesbeth van Tongeren: ‘Keer op keer lezen we in het nieuws over problemen bij de Belgische kerncentrales. Deze reactoren staan net over de grens. De kans op een kernramp is klein, maar als het fout gaat trekt de radioactieve wolk zich niets aan van landsgrenzen. GroenLinks wil natuurlijk de kerncentrales dicht hebben, maar tot die tijd: geef ook buurlanden invloed als het gaat om de veiligheid van inwoners van grensstreken.’

De kerncentrales van Doel en Tihange zijn de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest. Door aanhoudende problemen en scheurtjes in de reactorvaten zijn de zorgen over de veiligheid flink toegenomen. GroenLinks pleit al jaren voor het sluiten van kerncentrales en wil volle inzet op energiebesparing en schone energie. Tot die tijd moet de veiligheid optimaal geregeld zijn.

Groen-parlementslid Johan Danen:

“Nu al is men wettelijk verplicht de buurlanden te consulteren (verdrag van ESPOO), maar wij willen verder gaan. Ook bij calamiteiten of andere gebeurtenissen die tot ongerustheid strekken willen we buurlanden het recht geven op inspraak in de veiligheidsbeoordeling. Als het op veiligheid aankomt, mogen we geen enkele toegeving doen.”

Sylvia Kotting-Uhl, de woordvoerder nucleair beleid van Bündnis 90/Die Grünen:

“Zo lang Euratom niet vervangen is door een verdrag dat up-to-date is wil ik dat EU-lidstaten zich inzetten voor een hervorming van het Euratom-verdrag naar een stop op het sponsoren van nucleair beleid en invoering van inspraakrecht voor de veiligheidseisen voor kerncentrales die dicht bij de grens staan. Onze overheden zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de bevolking tegen nucleaire straling.”

Nationaal secretaris van Europe Écologie Les Verts David Cormand:

“Net als dat de Duitsers en Luxemburgers die Frankrijk vragen de vervallen kerncentrale van Cattenom te sluiten, roepen de Franse Groenen België op om de kerncentrales van Doel en Tihange dicht te doen. Om dezelfde redenen: de radioactieve wolk kent geen landsgrenzen. Het uitfaseren van nucleaire energie in België, waar al rekening mee is gehouden in de Belgische wet, moet niet worden vertraagd. Hoe meer onze buren stoppen met kernenergie, hoe meer Frankrijk haar energiebeleid moet herzien. Alstublieft, laat ons zien hoe het moet!”

Muriel Gerkens, parlementslid voor Ecolo:

“Kerncentrales vormen een reëel gevaar voor de burgers van België en de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Als ecologen willen we ze sluiten. Ze vormen een gevaar voor mens en milieu. Plus: ze zijn totaal overbodig om onze energiebehoeften te behalen. Wij willen een echte energieomslag en een Europese coöperatie die de energietoevoer beheert. Daarom streven we naar een Europese Energie-unie.” 

Liesbeth van Tongeren spreekt vandaag bij de demonstratie Stop Tihange en Doel, die om 14:00 uur start op Plein 1992 in Maastricht en eindigt op de Maastrichtse Markt. Daar zullen naast Van Tongeren ook sprekers uit de Duitse Bondsdag en het Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie het woord voeren.