Groenen krijgen steun van Liberalen voor uitstel stemming over Barroso

Na de Groenen en de sociaaldemocraten spraken vandaag ook de Liberalen zich in het Europees Parlement uit voor uitstel van stemming over de benoeming van een voorzitter van de Europese Commissie. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini kan de huidige Commissievoorzitter José Manuel Barroso hiermee niet rekenen op de steun voor een meerderheid van het Europarlement. Een besluit over de herbenoeming van Barroso wordt nu bijna zeker over de zomer heen getild.

De regeringsleiders hebben inmiddels hun steun voor Barroso uitgesproken, maar het Europees Parlement moet nog instemmen met zijn herbenoeming.

Volgens Sargentini moet er pas een Commissievoorzitter benoemd worden als het nieuwe Verdrag van Lissabon is geratificeerd. "Het verdrag geeft het Europarlement een grotere rol en schept tijd om een diepgaande discussie te voeren met Barroso over zijn plannen voor Europa. Ook is er zo een grotere kans dat sterke kandidaten zich dan in de strijd durven te werpen."

In het Europees Parlement kan Barroso in elk geval rekenen op de steun van zijn eigen fractie, de christendemocraten. De Groenen zijn als enige groep in het Europarlement vanaf het begin tegen een herbenoeming van Barroso geweest.

Sargentini: "Barroso liet vaak zijn oren hangen naar de belangen van lidstaten, waardoor hij als voorzitter geen consistente politieke koers heeft gevaren. De Europese Commissie raakte onder zijn leiding te vaak het initiatief kwijt. Denk maar aan de aanpak van de kredietcrisis. Ook mist hij de moed om tegen de lidstaten in te gaan als dat noodzakelijk is."

Volgens GroenLinks heeft Europa geen belang bij een zwakke Commissievoorzitter. "De EU staat voor grote uitdagingen zoals de klimaatcrisis en de economische crisis. Dat vraagt om een doortastende voorzitter en geen visieloze middelmaat," aldus Sargentini.