Het is tijd voor Nieuwe Nivelleringspolitiek. Dat schrijft Jesse Klaver in een pamflet dat op 1 november is verschenen, aan de vooravond van de komst van Thomas Piketty naar Nederland. Klaver doet vijf voorstellen om de ‘hyperrijken’ zwaarder te belasten.

Jesse Klaver: “Te lang ging de aandacht van de politiek bij nivellering uit naar herverdeling van middengroepen naar lage inkomens. Maar de echte ongelijkheid komt door de enorme groei van het vermogen van de hyperrijken, de rijkste 2% van dit land. Over het inkomen uit dit vermogen betalen zij veel minder belasting dan de meeste Nederlanders moeten betalen over hun salaris. Dat is onrechtvaardig en economisch niet verstandig. Deze tijd vraagt om nieuwe nivelleringspolitiek, waarbij de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten gaan dragen.”

Vijf voorstellen

GroenLinks doet vijf voorstellen om deze hyperrijken zwaarder te belasten. De opbrengsten worden gebruikt om de lasten op arbeid te verlagen, waardoor er werkgelegenheid wordt gecreëerd en mensen meer geld in hun portemonnee overhouden.

Het gaat om:

  • Het verdubbelen van de aandelenbelasting (dividendbelasting) van 15 naar 30%;
  • Reële inkomsten uit vermogen progressief belasten door invoering van een toptarief van 50% voor vermogens groter dan een miljoen;
  • Het introduceren van een toptarief in de erfbelasting, waardoor erfenissen groter dan een miljoen zwaarder worden belast;
  • Het stimuleren van het kleinere inkomensverschillen binnen een bedrijf;
  • Het aanpakken van belastingontwijking door multinationals.

Deze voorstellen maken deel uit van de maatregelen die GroenLinks zal inbrengen in de gesprekken met staatssecretaris Wiebes over een nieuw belastingstelsel, naast andere voorstellen om meer werkgelegenheid te creëren en milieuvervuiling tegen te gaan.

Piketty

GroenLinks deed de voorstellen aan de vooravond van de komst van de Franse stereconoom Thomas Piketty naar Nederland. Op initiatief van Jesse Klaver ging Piketty in gesprek met de Tweede Kamer over zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw.