GroenLinks bezorgd over herziening economie-onderwijs

GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi maakt zich zorgen over de vernieuwingen in het onderwijsprogramma Economie voor havo en vwo. Er zijn sterke geluiden uit het veld dat er in het nieuwe programma te weinig aandacht is voor macro-economie.

Dibi: “Het belang van macro-economie is niet te onderschatten. De huidige kredietcrisis en de gevolgen daarvan zijn niet te begrijpen zonder inzicht in de mondiale economische verhoudingen. De crisis gaat niet ten principale over het falen van individuele banken, maar over het falen van het systeem als geheel.”

Dibi wil van staatssecretaris Van Bijsterveldt weten of macro-economie voldoende aan bod komt in het nieuwe onderwijsprogramma.

Tofik Dibi

Schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt, over de herziening van het onderwijsprogramma Economie voor havo en vwo (ingezonden 18 maart 2009).

1. Deelt u de mening dat het belangrijk is dat in het nieuwe onderwijsprogramma Economie de balans tussen micro-economie en macro-economie in evenwicht is?

2. Heeft u kennisgenomen van de kritiek dat in het nieuwe onderwijsprogramma te weinig aandacht is voor macro-economie? *) Hoe oordeelt u over deze kritiek?

3. Klopt het dat micro-economen bij de totstandkoming van het onderwijsprogramma oververtegenwoordigd waren? Zo ja, hoe gaat u dat rechtzetten? Zo nee, kunt u dat onderbouwen?

4. Klopt het dat vooraanstaande economen hun handen van de herziening van het economieprogramma hebben afgetrokken? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

5. Bent u bereid om net als bij de verdeeldheid in de wiskundewereld over de examenprogramma’s, het onderwijsprogramma Economie opnieuw aan experts en mensen uit het veld voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

6. Welke rol ziet u voor u zelf weggelegd in het tot stand komen van een constructief debat over wat het economieonderwijs op havo en vwo zou moeten zijn?

*) "Leer scholier niet alleen de micro-economie van de commissie Teulings", Me Judice, jaargang 2, 13 februari 2009.