GroenLinks blij met pleidooi Planbureau voor onmiddellijke vergroening economie

GroenLinks is blij met de steun van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor haar pleidooi voor onmiddellijke vergroening van de economie. Dit schrijft de partij naar aanleiding van het vandaag verschenen PBL-rapport. GroenLinks stelt al jaren dat de vergroening van de Nederlandse economie niet snel genoeg gaat. Volgens het PBL zijn de benodigde duurzame economische hervormingen net zo groot als de hervorming van de woningmarkt en het pensioen- en zorgstelsel.

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap: “Het Planbureau onderstreept wat groene ondernemers en veel burgers al weten: grondstoffen raken op en fossiele energieprijzen zullen blijven stijgen. De overheid zit bedrijven die willen omschakelen te vaak dwars, in plaats van juist de achterblijvers aan te pakken. We moeten nu aansluiting zoeken bij de groene koplopers in de wereld. Niets is economisch verstandig als het ecologisch onverstandig is."

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks komt het PBL-advies op alle punten tegemoet. Zo pleit de partij voor het vergroenen van het belastingstelsel, het afschaffen van milieuschadelijke subsidies, de invoering van een kilometerheffing en het betere benutten van de interesse en bereidheid van burgers en bedrijven om te investeren in groene energie. Groenlinks hoopt dat een rapport als dat van PBL meer mensen doet inzien dat Nederland sterker op vergroening moet inzetten.

Sap: “Landen als Duitsland en Denemarken bewijzen dat duurzaam investeren goed samengaat met economische groei. Laten we nu eindelijk werk maken van een schoon Nederland, waarin ruimte is voor natuur, innovatie en creativiteit.”