Femke Halsema heeft op 11 april een initiatiefwet ‘constitutionele toetsing’ ingediend. Met dit initiatiefwetsvoorstel krijgt elke Nederlandse rechter de mogelijkheid om wetten in individuele gevallen te toetsen aan de klassieke grondrechten. Het is verheugend dat het kabinet zich hier vandaag per nota achter heeft geschaard.

De notitie van het kabinet volgt ook inhoudelijk de lijn van de initiatiefwet. Het is nooit eerder voorgekomen dat een kabinet zo snel positief heeft geadviseerd over een initiatief van een kamerlid.

Lees hier de initiatiefwet.

Femke Halsema
19 april 2002