GroenLinks dik tevreden over verworven posities in Europarlement

Vanmorgen heeft het Europees Parlement gestemd over de plekken van Europarlementariërs in de parlementscommissies. Voor GroenLinks gaan Europarlementariërs Judith Sargentini, Bas Eickhout en Marije Cornelissen zich hard inzetten voor een groener en socialer Europa.

Judith Sargentini is dik tevreden over de posten die zij voor de GroenLinks-delegatie heeft binnengesleept. "Tijdens de Europese verkiezingscampagne hebben wij een belofte gedaan om oplossingen te bieden voor de klimaatcrisis en economische crisis. Met de verworven portefeuilles kunnen we de komende jaren echt aan de slag met het creëren van groene banen. Ook gaan we ons inzetten voor belangrijke onderwerpen zoals gelijke behandeling en privacy en blijven we over de Europese grenzen heen kijken."

Lees verder voor een overzicht van de portefeuilleverdeling van de Europarlementariërs van GroenLinks.

Delegatieleider Judith Sargentini heeft een plek gekregen in de commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Deze commissie wordt de komende jaren nog belangrijker als het verdrag van Lissabon in werking treedt, omdat het Europarlement meer te zeggen krijgt op het gebied van justitie en migratie. Sargentini wordt tevens plaatsvervangend lid van de commissie Ontwikkelingssamenwerking.

Klimaatexpert Bas Eickhout wordt lid van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, een populaire plek voor groene politici. Binnen de groene fractie waren er maar vijf volwaardige plekken te verdelen over de 55 groene Europarlementariërs. Vanwege de deskundigheid van Eickhout wordt hem deze plek toevertrouwd. Ook wordt Eickhout plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw waarover het Europarlement de komende jaren ook meer te zeggen krijgt. Voor GroenLinks een belangrijke plek om te zorgen voor vergroening van de landbouwsector.

Marije Cornelissen wordt vice-voorzitter van de groene fractie. Als enige Nederlander heeft zij een volwaardige plek in de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Ook wordt ze lid van de commissie Vrouwenrechten waar zij bovendien woordvoerder van is namens de Groenen. Cornelissen wordt tevens plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlandse Zaken waar zij zich zal richten op kandidaat-lidstaten van de EU.

Na het zomerreces gaat het Europarlement pas een besluit nemen over de posities in de zogenoemde delegaties. Deze delegaties onderhouden contacten met de parlementen van landen die geen of kandidaat-lid zijn van de EU.

De portefeuilleverdeling in schema

Volledig lid Plaatsvervangend lid
Judith Sargentini commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken commissie Ontwikkelingssamenwerking
Bas Eickhout commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid commissie Landbouw
Marije Cornelissen commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken en commissie Vrouwenrechten commissie Buitenlandse Zaken