GroenLinks doet reparatievoorstel Wet werk en zekerheid

Met het oog op de golf van ontslagen die al gevallen zijn en nog te verwachten zijn vindt GroenLinks dat minister Asscher de Wet Werk en Zekerheid zo snel mogelijk moet repareren.

Linda Voortman: "Ondanks mooie woorden van de minister blijkt nu wéér dat veel bedrijven werknemers ontslaan net voordat ze twee jaar ergens werken. De wet bereikt het tegenovergestelde, namelijk minder werk en minder zekerheid. Ik ga  in in het debat over de flexwet een reparatieplan voorstellen waarmee nieuwe ontslagen voorkomen moeten worden.”

In het reparatieplan dat GroenLinks zal voorstellen krijgen werkenden recht op de ontslagvergoeding vanaf de eerste dag dat ze werken, ook de flexwerkers. Hierdoor zullen werkgevers niet meer tijdelijke krachten nét voor de twee jaar diensttijd ontslaan om zo geen ontslagvergoeding uit te hoeven keren.

Ook moet de maximale tijd die je flexibel mag werken bij een werkgever drie jaar blijven. De WWZ bepaalt dat dit nog maar twee jaar mag zijn, waardoor mensen nu na twee jaar flexibel werk al op straat staan.

Ten derde moet minister Asscher nu echt serieus gaan kijken naar de mogelijkheid tot een tweede, meerjarig contract. GroenLinks stelde dit vorige jaar al voor met het CDA. Werkgevers hoeven zo niet direct een vast contract te geven, maar kunnen bijvoorbeeld een contract voor drie, vijf of acht jaar bieden. Daar hebben zowel werkenden als werkgevers baat bij.

Tot slot moet de overheid een goed voorbeeld zijn, niet alleen als werkgever maar ook als opdrachtgever.  De overheid biedt vaak onzekere financieringen, zowel bij aanbestedingen voor bijvoorbeeld schoonmaak als bij organisaties die gefinancierd worden door overheden, zoals zorg- of welzijnsorganisaties. Door deze onzekerheid over financiering durven organisaties geen mensen in dienst te nemen. GroenLinks wil dat Asscher gaat onderzoeken hoe financiering structureler en zekerder zeker kan worden.