GroenLinks eist verhoogde inzet kabinet bij aanpak witwassen

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver om witwaspraktijken steviger aan te pakken. De motie roept de regering op zich in Europa actief in te zetten voor een openbaar register van uiteindelijke belanghebbenden. Zo’n register geeft inzicht in de personen die hun vermogens in Nederland hebben gestald en is volgens Klaver hard nodig om witwassen en belastingontduiking te kunnen aanpakken.

Jesse Klaver: “De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat jaarlijks maar liefst 16 miljard wordt witgewassen in Nederland. Het register is dus een belangrijke stap om te komen tot een effectieve aanpak van witwaspraktijken, maar minister Dijsselbloem bleef zich hiertegen verzetten. Ik ben blij dat we de minister als Kamer nu duidelijk de opdracht hebben meegegeven dit verzet te staken en witwaspraktijken steviger aan te pakken."

Klaver wil dat het register van uiteindelijke belanghebbenden openbaar wordt, zodat ook journalisten en NGO’s hier toegang tot krijgen. GroenLinks hoopt dat dit bijdraagt aan het zelfreinigend vermogen van de financiële sector. De motie werd gesteund door PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, 50plus en PvdD.

Eerder deze maand schaarde een grote meerderheid van het Europees Parlement zich achter het voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini voor een openbaar register van uiteindelijk belanghebbenden. De steun die de Tweede Kamer vandaag uitsprak voor deze aanpak vergroot de kans dat ook de Europese regeringen het voorstel van het Sargentini goedkeuren.