GroenLinks en PvdA nodigen partijen uit initiatiefwet voor betere asielprocedure voor kinderen te ondertekenen

GroenLinks en PvdA nodigen andere partijen in de Tweede Kamer uit hun initiatiefwet voor een betere asielprocedure voor kinderen te ondertekenen. De initiatiefwet stelt voor het recht van kinderen beter te toetsen en gezinnen met kinderen voorrang te geven in de asielprocedure. De wet ligt klaar om in te dienen in de Tweede Kamer.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik: “Met D66 en CDA is er nu een grote meerderheid in de Kamer voor een ruimhartig kinderpardon. Ik hoop dat de gezinnen hier snel een beroep op kunnen doen.”

Van Ojik stelt dat het nu nodig is de krachten in de Tweede Kamer te bundelen voor kinderen die in de toekomst een beroep doen op asiel: “We moeten voorkomen dat kinderen die nieuw aankomen in Nederland straks weer jaren in onzekerheid zitten. Onze initiatiefwet stelt daarom voor beter te kijken naar de belangen van kinderen die asiel aanvragen in Nederland. Als de coalitiepartijen echt stappen willen zetten, dan kunnen zij onze initiatiefwet mede-ondertekenen. Ik nodig alle partijen in de Kamer daar vandaag van harte voor uit.”

PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken: “Ik ben erg blij dat D’66 en CDA nu wat willen doen voor deze kinderen. Het gaat om kinderen die hier door lange procedures al jaren zijn. Zij hebben hier vriendjes, gaan hier naar school en kennen soms zelfs geen ander land dan Nederland. We moeten voorkomen dat er nog meer kinderen in zo’n situatie terecht komen. Daarom zorgen we met ons wetsvoorstel ervoor dat al aan het begin rekening wordt gehouden met hun belangen. Zo voorkomen we jarenlange procedures en geven we deze kinderen duidelijkheid en de kans om een goed leven op te bouwen.”

De initiatiefwet regelt dat in asielprocedures voortaan beter aan de belangen van kinderen wordt getoetst. Denk bijvoorbeeld aan het Egyptische meisje dat gevaar loopt te worden besneden bij terugkeer, of de jongen die bij uitzetting naar Congo mogelijk in de handen valt van ronselaars voor kindsoldaten. Door al in de eerste procedure de belangen van deze kinderen te toetsen, kunnen we voorkomen dat in de toekomst een langdurige juridische strijd over hun belang ontstaat.

Gezinnen met kinderen moeten daarnaast voorrang krijgen in de asielprocedure. Dit voorkomt dat kinderen in Nederland wortelen terwijl zij wachten op een beslissing op hun aanvraag. Het is niet goed voor kinderen als zij pas na jaren horen dat zij Nederland moeten verlaten. De wachttijd voor de asielprocedure is inmiddels opgelopen tot meer dan 43 weken.

De wet ligt klaar om in te dienen in de Tweede Kamer. Kritiek die de Raad van State had op een eerdere versie van het voorstel, is al verwerkt.