GroenLinks en SP willen toename ongelijkheid keren

GroenLinks en SP willen de toenemende inkomensongelijkheid een halt toe roepen. Emile Roemer en Jesse Klaver kondigen vandaag een wijzigingsvoorstel op het belastingplan aan. Dat voorstel zorgt ervoor dat midden- en lage inkomens er 500 tot 600 euro op vooruit gaan.

Eén van de drie pijlers van het regeerakkoord was eerlijk delen. Van dat voornemen is weinig terecht gekomen constateren de partijen. Uit cijfers van het CPB blijkt dat van 2014 tot 2016 de hoogste inkomens er zes keer zoveel bij hebben gekregen als de laagste inkomens.

Om die trend te keren stellen beide partijen voor om het besluit van vorig jaar om 2,5 miljard euro belastingvoordeel te geven aan de hoogste inkomens terug te draaien en dat geld in te zetten voor mensen met midden- en lage inkomens en ouderen met een klein pensioen. Op die manier kan worden gezorgd dat de afspraak uit het regeerakkoord om eerlijk te delen alsnog wordt nagekomen.

Klaver: "Toen het kabinet begon spraken ze in het regeerakkoord af dat we in Nederland eerlijk zouden delen. Als we kijken naar de afgelopen jaren is dat gewoon niet gebeurd. Dat vind ik onrechtvaardig en dat kunnen we veranderen. Daarom komen wij met een voorstel dat ervoor zorgt dat we geen belastingkorting geven aan de hoogste inkomens, maar aan de mensen die dat het hardst nodig hebben."

Roemer: "Het is niet uit te leggen dat iemand die een ton verdient er minstens zes keer zoveel op vooruit gaat als iemand met een normaal salaris. De bonus die de 25 procent rijkste Nederlanders vorig jaar kreeg, draaien we daarom terug. Dat komt ten goede aan de rest van Nederland. Zo bestrijden wij de ongelijkheid die het kabinet heeft vergroot."

Vind jij ook dat dit kabinet eerlijker moet delen? Laat het Mark Rutte weten!