GroenLinks Enschede vraagt aandacht voor armoede

Op zaterdag 17 oktober, de dag van de armoede, spijkerde GroenLinks een proclamatie tegen armoede aan de deur van het stadhuis in Enschede. Armoede in de wereld behoeft aandacht, maar GroenLinks Enschede kwam deze dag op voor de ‘armen’ uit haar eigen stad.

In 1992 besloten de Verenigde Naties dat er meer aandacht moest komen voor armoede in de wereld en stelde de dag van de armoede in. Helaas heeft dat nog onvoldoende effect gehad en is armoede nog lang niet de wereld uit. Ook in Enschede ervaren veel mensen armoede.

Op de dag van de armoede in 2007, kwam GroenLinks Enschede met een armoede-nota; ‘Enschede komt (niet) rond’ (.pdf). Een aantal aanbevelingen zijn inmiddels bereikt.Bij de voedselbank is er nu om de andere week een consulent aanwezig, tijdens het uitdelen van de pakketten. De armoedeconsulent kan de bezoekers van de voedselbank  informatie geven over hun eigen situatie, maar geeft ook meer algemene informatie.

Er is door de GroenLinks nota nu hulp bij het invullen van formulieren, hiervoor zijn nu 5 mensen in dienst; de formulierenbrigade. Kwijtschelding van gemeentelijke aanslagen voor mensen van wie het inkomen tot 120% van de bijstand is, is nu praktijk.GroenLinks wil dat ondanks de huidige crisis, deze voorzieningen in stand blijven en waar nodig verbeterd worden.

Zo moeten jongeren met problemen moeten een ‘buddy’ krijgen, die hen in financieel- en maatschappelijk opzicht ondersteunt. GroenLinks wil dat ook minima hun vrije tijd op een plezierige en ontspannen manier kunnen doorbrengen, bijv. door een week vakantie of door het bereikbaar maken van culturele voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.

Bewezen is dat werk, betaald of onbetaald, de beste manier is om uit de armoede te komen. Dat geldt voor financiële, maar ook voor sociale armoede. GroenLinks ziet graag dat inwoners van Enschede de steun krijgen die daarvoor nodig is.