Vandaag verschijnt het rapport van de Commissie Ter Haar met het advies om de belastingheffing voor multinationals eerlijker te maken. GroenLinks wil dat het kabinet de adviezen overneemt en omzet in wetgeving. Daarnaast moet er meer samenwerking komen tussen landen om concurrentie op de laagste winstbelasting te voorkomen en er moet transparantie komen over de belastingafdracht van multinationals. Vanwege vertrouwelijkheid is het moeilijk te achterhalen hoeveel belasting betaald wordt. Door onderzoek van Trouw werd eerder bekend dat Shell in Nederland nul euro winstbelasting betaalt.

 

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: In deze crisis staan veel bedrijven bij de overheid op de stoep om steun te vragen. Logisch, maar dan moeten zij in normale tijden ook eerlijk belasting betalen en niet alle mazen in de wet zoeken om maar geen winstbelasting te hoeven betalen. Nu is de tijd om stappen te zetten en de gaten in de wet te dichten.

Na de vorige crisis ontbrak deze solidariteit. Multinationals hebben na de crisis enorme winsten gemaakt, veel dividend uitgekeerd aan aandeelhouders en er tegelijkertijd alles aan gedaan om zo min mogelijk belasting te betalen. Daardoor is de rekening bij mensen terecht gekomen in plaats van grote bedrijven. Burgers hebben wél netjes hun belasting afgedragen.

GroenLinks roept het kabinet op om de adviezen van dit rapport zo snel mogelijk om te zetten in wetgeving. Anders wordt de prijs van deze crisis weer bij huishoudens gelegd, bij hen die geen dure adviseurs inhuren om gaten in de belastingwetten te vinden. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat solidariteit in goede en in slechte tijden georganiseerd is.

De afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de gaten in ons belastingstelsel en de trucs die multinationals toepassen om belasting te ontwijken. GroenLinks voert al jaren de druk op om grote bedrijven een eerlijke belasting te laten betalen. De partij heeft onder meer de afschaffing van de dividendbelasting tegengehouden, de zogenoemde Shellwet (beperking van de liquidatieverliesregeling) gemaakt die over is genomen door het kabinet en er is een wet in maak die de gaten in de dividendbelasting dicht.