GroenLinks: kabinet moet voor zomer akkoord sluiten over salarisverhoging verpleegkundigen

"Het kabinet moet voor de zomer met een plan komen om de salarissen van verpleegkundigen te verhogen, zodat een catastrofe op de arbeidsmarkt voorkomen wordt."

Deze eis aan het kabinet legt GroenLinks Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet vandaag neer naar aanleiding van een alarmerend rapport van de grootste beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN). 

Uit een onderzoek onder 17 000 leden blijkt dat 69 procent vindt dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen, dat een groeiende groep de zorg wil verlaten en dat de roep om een hoger salaris aanzwelt. Daarnaast geeft 90% aan dat het personeelstekort invloed heeft op hun gezondheid en privéleven. Als er niet snel maatregelen genomen worden, dreigt er in 2025 een gigantisch tekort van 125 duizend verpleegkundigen en verzorgenden. Dit tekort zet zowel zorgpersoneel als patiënten onder grote druk. Daarom moet het kabinet alles op alles zetten om verpleegkundig personeel te behouden. Een forse salarisverhoging is  een belangrijke maatregel om het beroep weer aantrekkelijker te maken. 

Het gebrek aan waardering in het salaris van verpleegkundigen maakt het niet alleen moeilijk om nieuwe zorgverleners aan te trekken, maar leidt ook tot een stijgend aantal verpleegkundigen dat de zorg verlaat. De gevolgen daarvan zijn nu al zichtbaar: (afdelingen in) ziekenhuizen moeten sluiten en steeds meer zorginstellingen huren zzp-ers in om tekorten op de werkvloer op te vangen. Tussen 2007 en 2015 is het aantal zzp'ers in de sector overheid en zorg gestegen van 144.000 naar 246.000, aldus het CBS. Ondervraagden geven aan dat een salarisverhoging de beste manier is om medewerkers in de zorg te behouden en de beste manier is om nieuwe mensen te werven. 

Wat GroenLinks betreft moet het kabinet voor de zomer een akkoord sluiten met werkgevers- en werknemersorganisaties en zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat de loonsverhoging ook echt op de werkvloer terecht komt. De salarisverhoging wordt betaald door het verhogen van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Hierdoor ontstaat er ruimte om een loonsverhoging door te voeren. 

Corinne Ellemeet: "Minister de Jonge zegt er alles aan te willen doen om het personeelstekort in de zorg op te lossen, maar hij heeft tot nu toe met geen woord gerept over salaris. Als dit kabinet werken in de zorg echt aantrekkelijker wil maken, dan is een salarisverhoging noodzakelijk. De tijd dringt, daarom wil ik voor de zomer een akkoord van de minister en sociale partners in de zorg."