GroenLinks klaar voor regeringsdeelname

"GroenLinks is klaar om te regeren", dat zei Femke Halsema vanmiddag op het congres van deze partij in Hilversum. "Stippen aan de horizon zijn ons te vaag. Ik wil drie kraakheldere beloften doen."

Zo beloofde zij de milieuschuld niet naar volgende generaties door te schuiven. „Wat er ook gebeurt in Kopenhagen, de Nederlandse economie wordt vergroend."HervormingenIn haar tweede belofte stelde zij dat GroenLinks een hervormingspartij is. „Wij willen hervormingen omdat het eerlijker en beter kan. We verschuiven geen rekeningen naar de toekomst, de overheidsschuld wordt gesaneerd." Tot slot beloofde Halsema de bestuurlijke vetzucht aan te pakken. „We schrappen overbodige bestuurslagen, maken een einde aan de formulieren-rompslomp voor agenten, leraren en verplegers en beperken het aantal managers”."Groen, sociaal en daadkrachtig, dat is onze belofte. Dat is onze verkiezingsbelofte, dat is onze regeringsbelofte”, eindige Halsema haar toespraak.BestuursdeelnameOp het congres presenteerde het Wetenschappelijk Bureau de resultaten van het rapport ‘GroenLinks regeert’. Daarin wordt teruggeblikt op vier jaar bestuursdeelname van GroenLinks in gemeenten. „Terwijl de PvdA al jaren tevergeefs probeert om haar imago van regenteske bestuurderspartij kwijt te raken, ontwikkelt GroenLinks op lokaal niveau stilletjes een eigen bestuursstijl”, zo concludeert het onderzoek.Doorregeren

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • 40 procent van de Nederlanders woont in een mede door GroenLinks bestuurde gemeente.
  • De GroenLinks-bestuurders zijn relatief jong en vaak vrouw.
  • Zij voelen zich na GroenLinks het meest verwant met PvdA en D66.
  • Bij de politici is een grote bereidheid om na de lokale verkiezingen van 2010 door te blijven regeren.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.