Het sluiten van kolencentrales is de meest snelle en goedkope manier om het klimaatdoel van 25% CO2-reductie in 2020 te halen. Dat doel is door Urgenda bij de rechter afgedwongen, de overheid heeft de plicht zich hier aan te houden. GroenLinks wil hier daarom zo snel mogelijk geld vrijmaken voor het sluiten van de Hemwegcentrale en de Amercentrale. Hiermee kunnen de centrales hun werknemers een goed sociaal plan aanbieden.

Onlangs bevestigde de rechter in de Klimaatzaak dat Nederland 25% minder broeikasgassen moet uitstoten in 2020 ten opzichte van 1990. In 2017 werd er slechts 13% minder uitgestoten, we zijn dus pas op de helft. Volgens onderzoeksbureau Kalavasta komen we in 2020 uit op slechts 15% reductie. Er zijn dus snel drastische maatregelen nodig om het doel van de Klimaatzaak wél te halen. Eerder deze maand waarschuwde Pieter Boot van het Planbureau van de Leefomgeving al: “Zonder sluiting van die kolencentrale kom je er niet”.

GroenLinks Kamerlid Tom van der Lee: “Het is duidelijk dat we de klimaatdoelen voor 2020 niet halen. Het kabinet heeft dan de plicht te handelen. De oudste twee kolencentrales moeten daarom zo snel mogelijk dicht. Daarbovenop is het ook nog een van de goedkoopste maatregelen om uitstoot te verminderen”.

GroenLinks diende deze week een wetswijziging in om geld voor de sluiting van de centrales vrij te maken. De motie werd verworpen, want de coalitiepartijen stemden tegen.