Kathalijne Buitenweg presenteert vandaag een alternatief voor de sleepwet. Deze ‘reparatiewet’ zou bij een ‘nee’ tijdens het aankomende referendum de huidige sleepwet op cruciale punten amenderen.  De reparatiewet voorkomt het inzetten van een sleepnet om gegevens van burgers te verzamelen en beperkt de bevoegdheden voor geheime diensten om inbreuk te maken op de privacy van onschuldige burgers.
 

Buitenweg: “Een van de grote problemen met het Oekraine-referendum was dat het vooraf onduidelijk was waar een ‘nee’ toe zou leiden. Dat moet bij het referendum over de sleepwet anders. Daarom komen we met een reparatiewet, om de inzet van het referendum duidelijk te maken. Kies je op 21 maart voor massasurveillance door geheime diensten of voor gerichte opsporing en de privacy en vrijheid van burgers.”
 

In de reparatiewet doet GroenLinks concrete wijzigingsvoorstellen voor de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (WIV) op drie terreinen. Ten eerste wordt het sleepnet uit de wet gehaald. Daarnaast wordt geregeld dat Nederland geen informatie aan buitenlandse geheime diensten mag doorgeven zonder de inhoud daarvan te kennen, en dus de gevolgen te overzien. Tot slot wordt de wet gewijzigd om journalistieke bronbescherming en het medisch beroepsgeheim te waarborgen.