GroenLinks komt met een spoedwet waarmee wordt voorkomen dat de rekening voor de medische kosten van de coronacrisis bij gewone mensen terecht komt. Als er niks gebeurt, dreigt volgend jaar de zorgpremie voor iedereen fors te stijgen. GroenLinks werkt daarom aan een spoedwet om stijging van de zorgpremie te voorkomen. In plaats daarvan zouden bedrijven die winst maken wat meer belasting moeten betalen, zegt partijleider Klaver aan de vooravond van het GroenLinks-partijcongres.

Jesse Klaver: “We moeten de fouten van de vorige crisis leren: dit keer mag de rekening niet betaald worden door gewone mensen. De eerste rekening die we krijgen is die van de medische coronakosten. Laten we zorgen dat die wordt betaalt door de bedrijven die de afgelopen maanden winsten hebben gemaakt, en niet bij gewone mensen op de mat beland in de vorm van een forse stijging van de zorgpremies.”

Ziekenhuizen hebben de afgelopen maanden extra kosten moeten maken om alle coronapatiënten op te vangen. Door alle achterstallige zorg die ingehaald moet worden en door de opschaling van de ic-capaciteit zullen ook de komende tijd de zorgkosten hoger zijn.

Volgens schattingen van gezondheidseconomen zouden deze extra coronakosten kunnen leiden tot een miljardenstijging van de zorgkosten en dus tot een forse stijging van de premie. GroenLinks wil dit met een spoedwet voorkomen. Daarin wordt vastgelegd dat zorgverzekeraars alle extra coronakosten vergoed krijgen als ze kunnen aantonen dat ze zelf onvoldoende financiële reserves hebben om de extra kosten op te vangen.

GroenLinks doet een dringend beroep op het kabinet om de geplande verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven te schrappen en die inkomsten te gebruiken voor de vergoeding van de coronakosten van de zorg.

Klaver: “Het is niet uit te leggen om in een tijd van een naderende economische recessie de belasting op winsten van grote bedrijven te verlagen. Er gaat iets goed mis in het huidige kapitalisme, nu grote bedrijven in goede tijden alle voordelen krijgen, en in crisistijd gewone mensen de rekening moeten betalen.”