GroenLinks krijgt steun voor kabinetsvisie op nieuwe vormen van directe democratie

De Eerste Kamer heeft het Kabinet gevraagd na het afschaffen van het raadplegend referendum zich wel in te zetten voor nieuwe vormen van directe democratie ter versterking van ons parlementaire stelsel. Een aangenomen motie van GroenLinks vraagt het kabinet een visie te ontwikkelen. Tijdens het debat over de Wet raadgevend referendum in te trekken, kreeg GroenLinks hiervoor steun van de kamer. 

De aanleiding van de motie van GroenLinks-senator Frits Lintmeijer was de definitieve afschaffing van het raadgevend referendum. ,,Een tamelijk nieuw democratisch instrument is nu al meteen door de regering afgeschaft zonder met een alternatief te komen. Daarom zijn wij met deze motie gekomen", motiveert Frits. ,,Van het kabinet mag je namelijk wel verwachten dat ze werk maken van de maatschappelijke roep om meer directe invloed op landelijke besluitvorming en niet alleen op een externe adviescommissie wachten om een visie te ontwikkelen."  

Momenteel is oud-minister Johan Remkes voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel. Deze commissie gaat onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en in de parlementaire democratie. Frits: ,,Enkele weken terug is Remkes in de Eerste Kamer bij onze fractie komen polsen over onze visie. Nieuwe vormen van directe democratie zijn tijdens dit gesprek ook uitvoering aan bod geweest. Maar we willen ook weten wat het kabinet zelf vindt."