Op de extra KlimaatMeetup in Den Haag presenteerde Jesse Klaver een initiatiefwet voor een CO2-belasting, waarvan de opbrengst bestemd is voor verlaging van de energierekening van burgers.

Lees hieronder het persbericht:

Het invoeren van die CO2-belasting is noodzakelijk als het kabinet met GroenLinks tot een politiek akkoord over het klimaat wil komen. Klaver rekent erop dat de coalitie haar meerderheid in de Eerste Kamer zal verliezen en na maart niet langer om GroenLinks heen kan.

De initiatiefwet CO2-belasting regelt dat de grote industrie (bedrijven uit de ETS-sector) een belasting gaan betalen per ton CO2 die zij uitstoten. Het tarief dat zij betalen loopt op: in 2020 is dat 25 euro, in 2021 50 euro, vanaf 2030 wordt het 100 euro en in 2050 zelfs 200 euro.

Volgens Klaver is een CO2-belasting nodig om twee redenen: ten eerste om de klimaatdoelen te halen. Een kwart van de CO2-uitstoot komt van de vervuilende industrie. Ten tweede kan een CO2-heffing ervoor zorgen dat de kosten van het bestrijden van klimaatverandering eerlijk worden gedeeld.

De CO2-belasting brengt in 2021 naar verwachting ruim 2 miljard op. Dat bedrag moet wat GroenLinks betreft gebruikt worden om de energierekening voor mensen te verlagen door verhoging van de teruggave energiebelasting. Daarnaast kan een deel van het bedrag gebruikt worden om specifieke bedrijven te ondersteunen bij de omslag naar duurzame productie.

Vorige week sloot premier Rutte in het Vragenuur voor het eerst de invoering van een CO2-belasting voor de industrie niet langer volledig uit.