GroenLinks maakt advies Raad van State nieuwe WOB openbaar

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, maakt GroenLinks het advies van de Raad van State op de nieuwe WOB openbaar voordat zij een officiële reactie kan geven. De Raad van State bracht onlangs advies uit over de initiatiefwet Nieuwe wet openbaarheid van bestuur. Dit advies is tamelijk kritisch, maar GroenLinks geeft vandaag zelf het goede voorbeeld en maakt de beschikbare informatie nu al openbaar.

Tweede Kamerlid Linda Voortman: “De Raad van State zegt in haar reactie dat de huidige wet voldoende ruimte biedt voor meer openbaarheid. Maar dit blijkt niet uit de praktijk. Ik zou graag zien dat we minder beredeneren vanuit de gevestigde orde, maar meer vanuit de burgers: geef hen het recht of informatie, ook als dat soms ingewikkeld is voor diegenen die in deze informatie moeten voorzien.”

Het voorstel van GroenLinks regelt onder andere dat de toegang tot overheidsinformatie een recht wordt in plaats van een gunst, dat er een onafhankelijke informatiecommissaris komt die toezicht houdt op openbaarheid en dat informatie sneller en systematisch digitaal beschikbaar komt.Voortman: “Ondanks het pittige advies hebben we er alle vertrouwen in dat wij in onze reactie nut en noodzaak van de wet kunnen aantonen. De praktijk ondersteunt ons hierbij. Zo werd onlangs een pgb-rapport via een beroep op de WOB openbaar. Het kabinet Rutte-I bleek al begin 2011 bekend met goede alternatieven voor de pijnlijke pgb-bezuinigingen die zij zomer 2011 door de Kamer loodste. Met een sterke WOB kunnen oplossingen als deze eerder boven tafel komen.”GroenLinks hoopt voorjaar 2013 de reactie op het advies van de Raad van State gereed te hebben. Mogelijk kan het wetsvoorstel dan nog voor het zomerreces 2013 in de Tweede Kamer worden behandeld. De initiatiefwet op de WOB is geschreven door voormalig GroenLinks-Tweede Kamerlid Mariko Peters. Het indienen is één van de laatste dingen die zij heeft gedaan alvorens zij besloot de Kamer te verlaten.Voortman: “Mariko is een fervent voorvechtster van een transparante overheid. Transparantie verbetert bestuur, controle en inspraak is haar stelling, en ik ben het daar zeer mee eens. Nederland is achterop geraakt bij internationale standaarden. Met de nieuwe WOB kunnen we die achterstand weer inlopen.”Zie voor het advies van de Raad van State de bijlage bij dit bericht. Kijk voor meer informatie op NieuweWOB.nl