GroenLinks maakt initiatiefwet recht op thuiswerk

GroenLinks-Kamerleden Vendrik en Van Gent willen dat er een wettelijk recht komt op thuiswerk voor werknemers waar dat enigszins redelijk voor is. Kees Vendrik zal de initiatiefwet maandag tijdens het debat over de Mobiliteitsaanpak aanbieden aan verkeersminister Eurlings.

Taskforce MobiliteitOud vakbondman Lodewijk de Waal adviseerde eind vorig jaar dat bedrijven, werknemers en gemeenten onderling afspraken moeten maken over telewerken. Het Rijk moest voor fiscale voordelen zorgen. Vendrik: “Prima allemaal, maar daar help je een werknemer met een ouderwetse baas niet mee. Die heeft baat bij een wettelijk recht, waarmee wat af te dwingen valt.” In te veel bedrijven domineren managers die permanent zicht willen houden op hun werknemers. Die mensen zijn de dupe van de vrijblijvende aanpak van het kabinet, dat enkel stimuleringsmaatregel in petto heeft. Het kabinet focust veel te veel op het faciliteren van de automobiliteit, door de aanleg van extra asfalt.Minder filesVerschillende onderzoeken tonen aan dat meer telewerk kan leiden tot een forse daling van het aantal files. Uit pilotstudies in binnen- en buitenland bleek dat telewerkers tot 19% minder autorijden. Als éénderde van de mensen één of meer dagen thuis gaat werken, nemen de files naar verwachting met twintig procent af. Dat bespaart het bedrijfsleven 500 tot 700 miljoen euro. Vendrik: “Welkom in tijden van recessie. Dat geldt ook voor voordelen van de hogere arbeidsproductiviteit van thuiswerkers”.  Minder stressUit recent onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum blijkt dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders het gevoel heeft dat ze tijd tekort komt. Van Gent: “Werkende ouders rennen zich rot. Eén dag in de week thuiswerken scheelt een boel reistijd. Maar nog belangrijker: het geeft ze de flexibiliteit om meer hun eigen tijd in te delen. De tijd die men kwijt is aan het spreekwoordelijke kopje thee met de thuiskomende kinderen kan in de avonduren worden ingehaald.” InitiatiefwetKees Vendrik en Ineke van Gent brengen een voorontwerp van de Wet Recht op thuiswerken naar buiten. De initiatiefwet voorziet in een thuiswerkrecht van maximaal één dag per week, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang dit onmogelijk maakt. De beide indieners willen het Voorontwerp eerst voor advies aan relevante maatschappelijke organisaties voorleggen. Daarna zullen zij het indienen bij de Raad van State. Nadat de Raad van State over het wetsvoorstel heeft geadviseerd, zal de wet officieel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.