Door handig boekhouden en ontsnappingsroutes betalen grote bedrijven steeds minder belasting. GroenLinks kondigt vandaag een nieuwe initiatiefwet aan om een aantal gaten in de dividendwet te dichten, een belasting die wordt geheven op de uitkering van dividend uit aandelen. Dit jaar nam het kabinet een eerdere initiatiefwet van GroenLinks over. In die wet werden gaten in de winstbelasting gedicht waardoor bedrijven als Shell in Nederland eerlijk belasting moeten gaan afdragen.

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: Grote bedrijven betalen in Nederland minder belasting dan de kleine ondernemers. Dat klopt niet en is oneerlijk. We moeten dat snel aanpakken door de gaten in de wet te dichten en ervoor zorgen dat de multinationals niet meer met slimme trucs wegkomen.

Initiatiefwet

GroenLinks heeft een initiatiefwetsvoorstel in voorbereiding om diverse heffingslekken in en kwetsbare elementen van de dividendbelasting aan te pakken. Dit zijn onder andere het coöperatieheffingslek, dividendstripping en het heffingslek bij Nederlands vastgoed.

Uit onderzoek van ZEMBLA blijkt dat de multinational Bunge gebruik maakt van het coöperatielek. Het bedrijf, dat wordt gezien als één van de grote aanjagers van de vernietiging van het regenwoud, heeft haar Braziliaanse activiteiten ondergebracht in een Nederlandse BV, die onder een coöperatie valt. Coöperaties hoeven in Nederland geen belasting te betalen over dividenden die zij krijgen uitgekeerd. Op deze manier kan het bedrijf op deze manier belasting ontwijken. Vervolgens wordt het geld overgemaakt naar een bedrijf in belastingparadijs Bermuda. Van een werkelijke coöperatie is geen sprake.

GroenLinks wil daarom dat deze maas in de wet wordt aangepakt, door er onder meer voor te zorgen dat er wel dividendbelasting wordt geheven op bedrijven die gevestigd zijn in een land dat op de Nederlandse lijst van belastingparadijzen staan. Ook vier andere mazen in de wet worden gedicht door de initiatiefwet. (Voor meer informatie zie bijlage).

Bedrijven betalen steeds minder belasting

Onderzoek van het CBS toont aan dat grote bedrijven steeds minder belasting zijn gaan betalen in Nederland. Het CBS stelt vast dat het effectieve belastingtarief van grote bedrijven, het belastingtarief dat bedrijven daadwerkelijk betalen, in de afgelopen tien jaar flink is gedaald, terwijl het officiële belastingtarief gelijk is gebleven. Grote bedrijven betalen nog maar 17% belasting over hun winst, terwijl dat tien jaar geleden nog 23% was. Het officiële tarief bedraagt nog altijd 25%.