Debat in de Eerste Kamer

GroenLinks ook na toetreding Montenegro tot NAVO bezorgd over stabiliteit Balkan

Met steun van GroenLinks is de toetreding van Montenegro tot de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) dinsdagmiddag goedgekeurd in de Eerste Kamer. De Senaatsfractie van GroenLinks steunt toetreding, maar verlangde van de minister ook aandacht voor de slechte economische vooruitzichten en corruptie in het land en de kwetsbare stabiliteit in de regio.

Tijdens het plenaire debat in de Eerste Kamer benadrukte GroenLinks senator Frits Lintmeijer dat uitbreiding van de NAVO als militair bondgenootschap voor de fractie van GroenLinks  een middel om vrede en stabiliteit door samenwerking te bevorderen is en geen doel op zich. Frits gaf aan dat er bij toetreding voldoende aandacht moet zijn voor de binnenlandse problematiek in Montenegro. ,,Wij kunnen in principe positief staan tegenover de toetreding van een lidstaat op de Balkan indien dat land blijvende stappen zet op het terrein van democratisering, ontwikkeling van de rechtsstaat en stabiele economische ontwikkeling.``


Stabiliteit aan de grenzen is een belangrijke eis die aan een aspirant NAVO-lid wordt gesteld. Frits vroeg daarom aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken hoe deze tegen de zorgelijke situatie in buurland Kosovo aankijkt en welke bredere ontwikkelingen de minister op de Balkan meeweegt. ,,Gebrek aan perspectief en beroerde economische vooruitzichten kunnen tot verdere destabilisatie en extremisme leiden in de regio.`` Frits ging tijdens het debat ook in op de Russische destabiliserende inmengingen en de invloed die Turkije probeert uit te oefenen op Turkse minderheden in de Balkan. Beide zaken vragen volgens de Senaatsfractie van GroenLinks om voldoende aandacht.


GroenLinks meent dat de toetreding van Montenegro tot de NAVO in een relatief instabiele regio als de Balkan een goed middel kan zijn om veiligheid en stabiliteit voor haar inwoners te garanderen. Wel is het daarbij belangrijk om aandacht te houden voor zorgwekkende ontwikkelingen in het gebied.


Zie volgende link voor meer informatie over het wetsvoorstel: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34524_goedkeuring_protocol_bij_het