GroenLinks: Open source in ICT-opleidingen

GroenLinks vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten die worden opgeleid tot ICT-professional in aanraking komen met open source software. Nu leren zij vooral te werken met ICT-oplossingen van slechts drie grote bedrijven. Dat is hetzelfde je als toekomstige verkoper alleen leert om het kassasysteem van één winkelketen te gebruiken.

GroenLinks zet zich al geruime tijd in voor het gebruik van open source systemen door de overheid. Enkele jaren geleden werd een motie van GroenLinks Kamerlid Kees Vendrik aangenomen die ervoor zorgde dat de publieke sector het gebruik van open source software moet stimuleren. Hoewel de staatssecretaris van Economische Zaken deze visie op papier deelt, lijkt dit in de praktijk lang niet altijd het geval te zijn. Dat wordt maar weer eens met de ICT-opleidingen op het MBO bewezen.

Kees Vendrik en Tofik Dibi van GroenLinks hebben daarom de volgende Kamervragen gesteld: Schriftelijke vragen van de leden Vendrik en Dibi (beiden GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen over ICT-opleidingen op het MBO.1. Bent u bekend met het bericht dat ICT-opleidingen op het MBO vergaand gaan samenwerken met grote ICT-bedrijven als Microsoft, Cisco en Oracle die niet werken met open source software?2. Deelt u de mening dat als ICT-ers in opleiding enkel leren omgaan met oplossingen van enkele grote ICT-bedrijven dit onwenselijk is en indruist tegen de kabinetsvisie Nederland Open in Verbinding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar tegen doen?3. Kunt u uitleggen op welke wijze het Loket MBO-ICT in de nabije toekomst ook wil samenwerken met andere ICT-certificeerder, bijvoorbeeld op open-sourcegebied? Zo nee, waarom niet?4. Ziet u de mogelijkheid om specifieke ICT-certificaten, zoals op open-sourcegebied, buiten het curriculum aan te bieden? Zo ja, hoe gaat u dat regelen? Zo nee, waarom niet?