GroenLinks Overijssel verbijsterd over knieval PvdA en oogkleppen van coalitie

Het voorstel van CDA/VVD en PvdA Overijssel om tot een herstel van de vertrouwensbreuk in de coalitie in Overijssel te komen heeft verbijstering gewekt bij GroenLinks. In december klapte de coalitie nog, omdat de PvdA tegen een commercieel vliegveld in Twente had gestemd. Nu wordt de deur naar een luchthaven alsnog wijd open gehouden. "De PvdA is door de knieën gegaan", concludeert Daphne Dertien, woordvoerder luchthaven van GroenLinks Overijssel.

GroenLinks vindt het voorstel van de drie partijen onnavolgbaar. De gelijmde coalitie stuurde dinsdag een brief over het vervolg rondom de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. In december stemde de Provinciale Staten nog tégen de luchthaven.

De coalitie heeft ruim een maand lang in de achterkamertjes gezeten om de verhoudingen te herstellen. Het voorstel dat eruit kwam is teleurstellend en behelst voornamelijk doormodderen op de ingeslagen weg, maar dan zonder duidelijk besluit van Provinciale Staten. Dat is een onaanvaardbare situatie en zorgt alleen voor het vooruitschuiven van moeilijkheden.Bij de behandeling van de structuurvisie in Provinciale Staten in december stelde Wim Dalhuisen (PvdA) dat hij wel meer dan 30 ernstige vraagpunten had bij het voorliggende voorstel. Het nu ontwikkelde compromis geeft op geen van deze 30 vragen ook maar het begin van een antwoord. In de nieuwe brief wordt gesteld dat er terughoudender zal worden omgegaan met nieuwe infrastructuur. Met geen woord wordt duidelijk gemaakt wat hiermee wordt bedoeld. Gaat het over minder parkeerplaatsen, over de aansluiting op de A1, of over ruimtelijke infrastructuur, zoals de omvang van het beoogde bedrijventerrein bijvoorbeeld? De nieuwe stellingname geeft dus meer vragen dan oplossingen. Het enige duidelijke winstpunt voor de PvdA is het bijstellen van de "leisure in de gebiedsontwikkeling", dat wil zeggen de commerciële activiteiten rondom recreëren, tot Twentse proporties. De omvang van die proporties wordt echter op geen enkele wijze beschreven. Dat is inderdaad een reëler plan. Die realiteitszin komt echter met een prijs: Eventuele effecten op de exploitatie van de gebiedsontwikkeling en luchthavenontwikkeling moeten inzichtelijk gemaakt worden en eventueel weggenomen worden met financiële middelen of met een aanpassing van de ruimtelijke mogelijkheden. In goed Nederlands betekent dit óf een indirecte bijdrage aan de exploitatie van de luchthaven óf een grotere aanslag op de natuur door het toestaan van nog meer bebouwing en bedrijventerreinen. GroenLinks vindt het op z'n minst merkwaardig dat een onrealistisch plan alleen van tafel kan als daar geld tegenover wordt gesteld. Voorts spreekt het akkoord van het terugbrengen van geluisoverlast. In hetzelfde stuk wordt die mogelijkheid toch weer geboden. Als militair medegebruik mogelijk is, kan de zogenaamde geluidscontour weer worden uitgebreid als dat nodig is.In het voorstel van de coalitie is geen enkele aandacht voor overleg met omliggende gemeenten en maatschappelijke organisaties, laat staan met de Duitse buren. GroenLinks concludeert dat de coalitie een maand met oogkleppen op heeft zitten navelstaren. In de gemeente Hengelo komt dinsdagavond een motie in stemming die oproept tot grensoverschrijdende afstemming en samenwerking, om tot een Euregionale gebiedsvisie te komen. Nauwelijks een woord daarover in dit akkoord van CDA, VVD en PvdA. Er wordt ook geen enkel woord gewijd aan een gebiedsontwikkeling zonder luchthaven en een eerlijke vergelijking van deze twee varianten. Dat de PvdA in de Staten zelfs op dit punt geen winst hebben weten binnen te halen, vindt GroenLinks dieptriest. Kennelijk kiest de Partij van de Arbeid voor het pluche en is ze bereid daarvoor haar dertig bezwaren in te slikken en een fantastisch natuurgebied op te offeren. "Eigenlijk moet je concluderen dat de PvdA een maand later alsnog is bezweken voor de druk van coalitiepartners CDA en VVD en nu afwacht of een luchthaven in Twente uiteindelijk toch niet haalbaar is. De wal moet het schip keren, want de stuurmannen hebben ruzie of tonen gebrek aan politieke moed en visie", aldus Daphne Dertien.GroenLinks blijft helder over haar positie: Tegen een luchthaven in het groene hart van Twente, en tegen het nog langer geld en energie verspillen aan onderzoeken naar de haalbaarheid van een luchthaven.