GroenLinks pleit ervoor om met spoed de rechtspositie van klokkenluiders te versterken

Het belang van klokkenluiders kan nauwelijks overschat, maar hun publieke waardering laat sterk te wensen over en vaak zijn het uiteindelijk klokkenluiders zélf die de rekening moeten betalen voor het aan de kaak stellen van misstanden binnen het bedrijfsleven of de overheid. Het Huis voor de Klokkenluiders moet daarin verandering brengen: het adviseert klokkenluiders en oordeelt over concrete zaken. De onafhankelijkheid van het Huis voor de Klokkenluiders komt daarmee echter in het geding. Marijke Vos heeft de initiatiefnemers daarom opgeroepen deze weeffout snel te herstellen.