GroenLinks pleit voor 80-kmzones rond alle steden

GroenLinks wil dat op alle snelwegen die door stedelijk gebied lopen een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur gaat gelden. De verhoging van de maximumsnelheid op ringwegen rond Den Haag, Amsterdam en Rotterdam van 1 juli moet worden teruggedraaid. Ook in andere stedelijke gebieden zou 80 kilometer als maximum moeten gaan gelden. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast en minder luchtvervuiling, verbetert de doorstroom en verkleint de kans op ongelukken.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver: “In de stedelijke regio’s wonen 230.000 mensen rond de snelwegen. We moeten hen voor eens en voor altijd duidelijkheid geven over onze limieten. Structureel rustiger rijden beschermt de gezondheid én de nachtrust van deze omwonenden. Daarom willen we dat op drukke stadssnelwegen maximaal 80 kilometer gereden wordt.”

Vorige week waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog voor smogvorming, en ook werden tijdens de warme dagen forse overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen gemeten op locaties langs drukke wegen. Juist bij warm weer met weinig wind hebben mensen met luchtwegaandoeningen meer last van hun longen doordat smogvorming ontstaat. Uitlaatgassen zijn daar een belangrijke bron van.

GroenLinks wil niet alleen een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur instellen op de ringwegen van de vier grote steden en elders in de Randstad, maar ook op snelwegen langs steden als Nijmegen, Eindhoven, Den Bosch en Arnhem. Dit zou een groot voordeel voor de luchtkwaliteit in Nederland opleveren.

Klaver: “Wonen nabij de snelweg staat op dit moment gelijk aan het meeroken van zeventien sigaretten per dag. Je hoeft geen arts te zijn om te kunnen bedenken dat dit voor iedereen slecht is, in het bijzonder voor opgroeiende kinderen. Ik vind het recht op schone lucht belangrijker dan de mogelijkheid om 20 kilometer per uur harder te rijden om een paar minuten tijdwinst te boeken."

Feiten over 80-kilometerzones

  1. Luchtkwaliteit verbetert structureelNergens in Europa is de lucht zo vies als in Nederland. Met België en Luxemburg heeft Nederland de hoogste gemiddelde uitstoot van stikstofdioxide per vierkante kilometer. De concentratie fijnstof ligt in Nederland 25% hoger dan het Europese gemiddelde. Door het structureel uitbreiden van de 80km-zones verlagen we dus structureel concentraties rondom steden en in de buurt waar duizenden mensen wonen.
  2. Rustiger rijden rondom steden, verbetert volksgezondheidDe GGD-Amsterdam meet al jarenlang de concentratie van fijnstof en roet langs de Ring A10 West, een rijksweg die dwars door Amsterdam-West loopt, en waarlangs een aantal dichtbevolkte woonwijken liggen. De verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km/u betekende een daling van de concentratie van fijnstof met 7% en die van roet zelfs met 15%. Juist roet is een indicator voor gezondheidsschade.
  3. Het instellen van 80km-zones verbetert doorstroomBij een snelheid van 100 km/u is de kans op een ongeluk vijfmaal hoger is dan 80 km/u. Daarnaast neemt ook de ernst van een ongeluk toe met de snelheid. De kans een botsing bij 80 km/u te overleven is vijf keer groter is dan bij 120 km/u. De kans op een dodelijk ongeluk is dan dus al met al zeker 25 keer groter bij 120 km/u dan bij 80 km/u. Het levert dus en veiliger verkeer en een betere doorstroming door kleinere snelheidsverschillen tussen weggebruikers.
  4. Bij geen files is tijdsverlies slechts beperkt tot secondenOp de Afsluitdijk, waar 130 km/u als eerste werd ingevoerd, werd een gemiddelde tijdswinst van 34 seconden geklokt. Als je met 100 in plaats van met 80 over de (voormalige) 80-km zone bij Overschie rijdt, is je tijdswinst hooguit 30 seconden. De reistijdstoename ten gevolge van een snelheidsbeperking naar 80 km/u bedraagt slechts 3%.
  5. 10 km/u harder rijden kost 10% meer brandstofAls je 10 km/u harder rijdt, kost dat je 10% meer energie. Bij een benzinemotor ligt het optimale verbruik rond 80 km/u. Dat is iets meer dan 5 liter per 100 km. Boven de 100 km/u neemt het brandstofverbruik al snel toe. Bij 120 km/h is dat al 7,7 liter per 100 km.