GroenLinks pleit voor recht op duidelijke taal

Veel mensen begrijpen de overheid niet. De informatie is niet duidelijk. In de nota 'heerlijk, helder Hollands' doet Groenlinks voorstellen om dat te verbeteren.

De overheid geeft burgers vaak slechte informatie. Folders zijn veel te ingewikkeld, formulieren zijn niet te begrijpen. 300.000 mensen vulden hun formulieren voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag verkeerd in. Dat bewijst dat die formulieren veel te ingewikkeld zijn.

GroenLinks vindt dat een groot probleem. Mensen moeten de overheid kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld als het gaat over de gezondheidszorg, de belastingen of de huursubsidie. Volgend jaar verandert er veel. Iedereen moet bijvoorbeeld een nieuwe zorgverzekering kiezen. Mensen moeten precies weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben recht op duidelijke taal. De overheid moet begrijpelijk Nederlands gaan gebruiken.

Daarom wil GroenLinks dat er een recht komt op begrijpelijke taal. Net als in Amerika moet de overheid worden verplicht om duidelijke taal te gebruiken. Er moet een Taalpolitie komen die controleert of de overheid zich daar aan houdt. Burgers kunnen daar ook klachten indienen. Verder wil GroenLinks een Taaltoets voor alle voorlichting van de overheid en een begrijpelijke versie van de Grondwet. Ministers moeten zelf het goede voorbeeld geven. En de overheid moet een campagne starten voor het gebruik van duidelijke taal. Dat is ook in Engeland gebeurd.

Tenslotte moet de overheid veel meer doen om mensen te leren lezen en schrijven. In Nederland kunnen 250 duizend mensen niet lezen en schrijven. Maar veel meer mensen hebben daar grote moeite mee. Anderhalf miljoen mensen lezen niet goed genoeg. Tweeënhalf miljoen mensen kunnen geen lange en moeilijke teksten lezen. Volgens BureauTaal begrijpen 4 miljoen Nederlanders de folder over het nieuwe zorgstelsel niet. De Troonrede was voor 7 miljoen Nederlanders onbegrijpelijk. Beter taalonderwijs voor jongeren en volwassenen moet dat veranderen. 

De notitie 'heerlijk, helder Hollands' is hier te vinden.

Ineke van Gent

Kees Vendrik

Paul Jungbluth